Om een beveiligingsbedrijf te kunnen beginnen heb je een vergunning nodig. Deze vergunning kun je aanvragen bij justis Het document die je nodig hebt vind je hiernaast. Met dit zelfde formulier kun je ook een wijziging doorgeven en toestemming voor leidinggevenden aanvragen. Je kunt de aanvragen op 2 manieren doen: digitaal (online) of schriftelijk.

 
Aanvraagformulier Voor Verlenging Van Een Vergunning
PDF – 400,6 KB 298 downloads

Aanvraag voor (verlenging van) een vergunning

Hiervoor heb je het volgende nodig:

 1. Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), niet ouder dan 6 maanden (gewaarmerkt).
  • Is het beveiligingswerk voor derden? Of wordt er recherchewerk verricht? Dan moet dat ook in de bedrijfsomschrijving staan.
  • Als je een vergunning aanvraagt voor een particuliere bedrijfsbeveiligingsdienst die de eigen horecaonderneming(en) beveiligt, moet je van elke horecaonderneming een uittreksel KvK toevoegen. Deze onderneming(en) moeten verbonden zijn aan de aanvragende onderneming.
  • Om te kunnen bepalen wie de beleidsbepalers zijn van de onderneming, heeft Justis van de achterliggende rechtspersonen de uittreksels uit het handelsregister nodig.
 2. Een uittreksel uit de Basisregistratie (BRP), of een kopie van het paspoort of het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de leidinggevenden van de organisatie.
 3. Bij een wijziging van de rechtsvorm of overdracht: een verklaring van de uittredende vennoot.
 4. Kleurenfoto's van elk onderdeel van het uniform.

 

Verzoek toestemming leidinggevende

Bij een verzoek om toestemming voor een leidinggevende hoef je alleen een uittreksel uit de Basisregistratie (BRP), of een kopie van het paspoort of het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de leidinggevenden van de organisatie mee te sturen.

 

Wijziging naam en/of rechtsvorm van de organisatie

Hiervoor stuur je een uittreksel mee uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden (gewaarmerkt).

 • Is het beveiligingswerk voor derden? Of wordt er recherchewerk verricht? Dan moet dat ook in de bedrijfsomschrijving staan.
 • Als je een vergunning aanvraag voor een particuliere bedrijfsbeveiligingsdienst die de eigen horecaonderneming(en) beveiligt, moet je van elke horecaonderneming een uittreksel KvK toevoegen. Deze onderneming(en) moeten verbonden zijn aan de aanvragende onderneming.
 • Om te kunnen bepalen wie de beleidsbepalers zijn van de onderneming, heeft Justis van de achterliggende rechtspersonen de uittreksels uit het handelsregister nodig.

Let op: bij het wijzigen van een rechtsvorm dan krijg je een ander ND nummer

Wijziging van adres

Hiervoor stuur je een uittreksel mee uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van maximaal 6 maanden oud (gewaarmerkt).

Goedkeuring uniform

Hiervoor stuur je kleurenfoto’s van elk onderdeel van het uniform mee, voorzien van V-teken en bedrijfslogo.

 

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de leidinggevende naar:

Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

 

Waar kijkt Justis naar bij de screening voor de toestemming?

Voor de screening kijkt Justis onder andere naar het volgende:

 • Of de leidinggevende de laatste 8 jaar is veroordeeld voor een misdrijf waarbij hij/zij een (on)voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg.
 • Of de leidinggevende de laatste 4 jaar is veroordeeld voor een misdrijf waarbij hij/zij een geldboete of een taakstraf kreeg.
 • Of er andere belangrijke feiten zijn waaruit blijkt dat de leidinggevende niet betrouwbaar genoeg is om voor een beveiligingsorganisatie of recherchebureau te werken.

Voorbeelden bij het laatste punt zijn:

 • Een proces-verbaal, maar er is geen strafvervolging geweest.
 • Aanwijzingen dat de leidinggevende in criminele kringen verkeert.
 • Feiten waaruit blijkt dat de leidinggevende niet aan alle voorwaarden uit de Wpbr voldoet.

In deze gevallen kan het zijn dat Justis geen toestemming verleent. Kijk voor meer informatie in paragraaf 3.3 van de Bpbr.

 

Kosten voor de vergunning en toestemming leidinggevende

Als het oordeel positief is, verstrekt Justis de vergunning voor maximaal 5 jaar. Justis kan de vergunning ook voor een kortere periode afgeven, als daar aanleiding voor is. Het tarief voor een vergunning bedraagt €600,-. Naast een vergunning is er toestemming nodig om leiding te mogen geven. Dit kost €92,- per leidinggevende. Zodra Justis de betaling van de tarieven heeft ontvangen, krijgt u de vergunning en de toestemming toegestuurd.

 

Zienswijze indienen en bezwaar maken

Je kunt zelf of door ons een zienswijze of bezwaar laten maken tegen de voorlopige beslissing van Justis op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr).