WML toeslag

In Nederland is de Wet minimumloon (WML) een belangrijke pijler om werknemers een basisinkomen te garanderen dat in overeenstemming is met de algemene kosten van levensonderhoud. Recentelijk is er een nieuwe regeling ingevoerd om werknemers die in bepaalde loonschalen vallen, extra financiële steun te bieden. Dit initiatief richt zich op werknemers die zijn ingedeeld in schaal 2.1 of 3.1, waarbij zij vanaf loonperiode 7/2023 (beginnend op 19 juni 2023) recht hebben op een tijdelijke WML-toeslag. Deze maatregel is bedoeld om hun basis-uurloon aan te vullen tot een vooraf bepaald bedrag, wat een directe impact heeft op hun financiële welzijn en koopkracht.

 

Lees meer »

Loonvordering: Wat is het precies?

Loonvordering, wat is het precies en wanneer kom je ermee in aanraking? En als het zover is, wat moet je weten en doen of juist laten?

 

Je bent bij je werkgever aan het werk onder bepaalde, van tevoren afgesproken condities. Een van die condities betreft de tussen jou en je werkgever gemaakte financiële afspraken, oftewel tegen welk loon jij je arbeid verricht. Dat bedrag moet je volgens de afspraak periodiek ontvangen. 

Nu kan er een situatie ontstaan waarin je werkgever je loon niet uitbetaalt. Dit kan diverse oorzaken hebben. Afhankelijk van de oorzaak en de exacte situatie, zou je kunnen overgaan tot een loonvordering. Of het zinvol is, hangt af van een aantal factoren. 

Lees meer »

Gaat je baas betalen voor een kwartiertje eerder op je werk?

Gaat je baas betalen voor een kwartiertje eerder op je werk?

 

Iets eerder beginnen?

Het gebeurt best vaak: je werkgever vindt dat je iets eerder dan de begintijd op je werk moet verschijnen. Daar kunnen verschillende redenen voor opgegeven worden: je moet zorgen dat je ingelogd bent, dat je werkplaats voorbereid is of de kassa klaar is om te starten. Je hebt tijd nodig om de dienst over te dragen of overnemen of werkkleding aan te trekken. Het wordt vaak als iets vanzelfsprekends gezien, tien minuten of een kwartiertje eerder te beginnen. 

Lees meer »

Achterbannen stemmen in met de CAO afspraken

Gisteren (3 maart 2023) is bekend geworden dat de achterbannen van de Nederlandse Veiligheidsbranche, FNV Beveiliging, CNV Vakmensen en De Unie Security vóór de nieuwe cao-afspraken zijn.

Partijen hebben op 13 februari jongstleden afspraken gemaakt over het openbreken en verlengen van de cao Particuliere Beveiliging. Deze afspraken zijn ter stemming voorgelegd aan de achterbannen van de werkgevers- en werknemerspartijen. Nu de achterbannen positief gestemd hebben over de afspraken, zal een redactiecommissie van partijen aan de slag gaan met de aanpassing van de cao-tekst. Partijen zullen een verzoek doen tot algemeen verbindend verklaring van de aangepaste cao bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Bron: Beveiligingsbranche

Lees meer »

Cao verlengd tot en met loonperiode 3/2024

Partijen positief over afspraken bij verlengen cao PB

De afgelopen weken hebben cao-partijen uitvoerig met elkaar de arbeidsvoorwaarden in de branche besproken teneinde te komen tot gedragen afspraken voor de komende tijd. Dat heeft geleid tot een resultaat dat zij aan hun achterbannen zullen voorleggen. De belangrijkste afspraken zien op de arbeidstijdverkorting en op de loonstijgingen vanaf loonperiode 1/2023. De volledige tekst van de uitvoeringsafspraken kunt u hieronder lezen.

 

Cao verlengd tot en met loonperiode 3/2024

Partijen zijn overeengekomen de cao te verlengen tot en met loonperiode 3/2024. Zij hebben afgesproken de loonsverhoging van 14,5% gefaseerd in te voeren. De eerste stap, die geldt vanaf loonperiode 1/2023, is de loonsverhoging van 8,5%. De overige 6% wordt gegeven per loonperiode 1/2024.

Daarnaast zullen de lonen per loonperiode 1/2024 verhoogd worden met de CPI jaarmutatie september 2023 met een maximum van 2,5% en een minimum van 0,0%.

 

Lees meer »

Pensioenopbouw ook voor de afroepkrachten in de beveiliging

 

 

Tot 1 januari 2023 zijn de afroepkrachten in de particuliere beveiligingsbranche uitgesloten geweest van een pensioenregeling voor personeel in vaste dienst. Dat is vanaf 1 januari  2023 anders voor de ruim zesduizend afroepkrachten. Zij kunnen nu pensioen opbouwen bij het pensioenfonds Particuliere Beveiliging

Lees meer »

Beperking studiekostenbeding per 1 augustus 2022

Geschreven door: John Boelhouwer, 28 juli 2022

 

Bent u een ondernemer/ werkgever?

Let dan goed op in verband met de wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf 1 augustus 2022. Op die datum treedt namelijk de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze EU- richtlijn zal dan in de Nederlandse wet worden geïmplementeerd.

Er zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Een ervan bepaalt wanneer het gebruik van het studiekostenbeding beperkt wordt.

 

Lees meer »

Heb jij naast je vaste baan ook ander werk? Vanaf 01-08-2022 zijn er nieuwe regels!

Geschreven door: John Boelhouwer, 11 mei 2022

Heb jij naast je vaste baan ook ander werk? Vanaf 01-08-2022 zijn er nieuwe regels!

 

Als jij naast je vaste baan als beveiliger voor een bedrijf in de particuliere beveiliging een tweede bijbaantje hebt als portier in een nachtclub, dan heb je een bijbaan en verricht je naast je betaalde baan nevenactiviteiten.

Je hebt het vast besproken met je werkgever in een goed overleg, maar vanaf 1 augustus 2022 gelden er een aantal nieuwe regels.

Wegens de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat er dan een nieuwe wet in. Deze wet maakt het voor de werkgevers verplicht om een zogeheten rechtvaardigingsgrond te gebruiken wanneer zij niet eens zijn met je nevenwerkzaamheden.

Lees meer »

Werving van het personeel: wat zijn de regels?

Geschreven door: John Boelhouwer, 11 februari 2022

 

Nieuwe medewerkers, werving en selectie

Je bent op zoek naar nieuwe medewerkers voor je particuliere beveiligingsbedrijf. Wat moet je doen om de juiste kandidaten te interesseren voor jouw bedrijf? Hoe maak je de juiste keuze van de mogelijke aspiranten? Wat zijn de beste manieren om te selecteren?

En, last but not least, welke eisen mag je stellen aan de sollicitanten en welke beslist niet?

 

 

Lees meer »

Welke rechten en plichten heb je tijdens quarantaine, testen en overige i.v.m. Corona?

Geschreven door: John Boelhouwer, 30 januari 2022

Alle corona gerelateerde plichten, rechten, quarantaine en vragen van je werkgever: wat mag en wat niet?

Quarantaine

Na de persconferentie op 26 januari 2022 zijn de quarantaine regels versoepeld. Je hoeft niet in quarantaine nadat je in contact bent geweest met een positief getest persoon of personen wanneer je:

 • Zelf geen klachten hebt
 • 17 jaar of jonger bent
 • Een booster prik hebt gehad minimaal 8 weken geleden
 • Korter dan 8 weken geleden zelf positief bent getest
 • Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen gelden uitzonderingen
Lees meer »

HEB JE JE EINDEJAARSUITKERING AL ONTVANGEN?

Geschreven door: John Boelhouwer, 8 december 2021

Volgens de cao voor Particuliere Beveiliging ontvangen de beveiligers in de maand november een eindejaarsuitkering van 2,01%.

Heb je die van jou nog niet ontvangen of doet je werkgever er moeilijk over? In de cao voor Particuliere Beveiliging is helaas niet specifiek een restrictie opgenomen tegen werkgevers die niet geneigd zijn om de eindejaarsuitkering te betalen of -in beter geval- niet op tijd.

Lees meer »

WANNEER KRIJG JE ALS PARTICULIERE BEVEILIGER VERGOEDINGEN?

Geschreven door: John Boelhouwer, 23 november 2021

In cao voor de particuliere beveiligingsbranche zijn de volgende vergoedingen vastgelegd:

 • Reisvergoeding
 • Maaltijdvergoeding
 • Vergoeding voor beschikbaar zijn tijdens de pauzes
 • Consignatie- en bereikbaarheid vergoeding
 • Hondenvergoeding
 • Stomerijvergoeding
 • Verblijfkostenvergoeding
 • Jubileumvergoeding
Lees meer »

LOOP JIJ STAGE BIJ EEN BEVEILIGINGSBEDRIJF? DIT MOET JE WETEN!

Geschreven door: John Boelhouwer, 17 november 2021

Heb je een stageovereenkomst?
Als stagiair heb je geen arbeidsovereenkomst met het bedrijf waar je stage loopt. Een stage betekent dat je onder begeleiding praktijkervaring opdoet bij een beveiligingsbedrijf. Zoiets heet ook beroeps opleidende leerweg (BOL).

 

Je kunt je praktijkervaring opdoen via een aantal wegen:

in BOL

Via een proefplaatsing van het UWV Werkbedrijf (max. twee maanden)

Via het UWV of een andere instelling als re-integratie hulpmiddel

Via een ander bedrijf

Lees meer »

HEB IK RECHT OP ORT TIJDENS MIJN VAKANTIE EN ABREIDSONGESCHIKTHEID?

Geschreven door: John Boelhouwer, 28 oktober 2021

Hoe zit het nou precies met de onregelmatigheidstoeslag, wie krijgt het en wanneer?

 

Wie krijgt ORT?

ORT wordt betaald aan een werknemer als hij of zij moet werken met steeds wisselende diensten. Hij of zij werkt dus niet in vaste, steeds dezelfde tijden. De dagdelen wisselen elkaar af, een keer werk je in de avond, de andere keer in het weekend of de nacht.

 

Krijg je ORT uitbetaald tijdens je vakantie?

In het verleden kwam het herhaaldelijk voor, dat de werkgever ORT niet uitbetaalde tijdens de vakantie of verlof dagen. In de cao Particuliere Beveiliging staat een bepaling dat tijdens verlof alleen het basissalaris betaald diende te worden. De eenvoudige redenering hier is, dat je tijdens vakantie- of verlofdagen je onregelmatige diensten niet werkt, dus ook geen recht heb op ORT.

Lees meer »

PLANNING, HOE BELANGRIJK IS DAT?

Geschreven door: John Boelhouwer, 24 oktober 2021

 
Je bent voor het effectief verrichten van jouw beveiligingswerkzaamheden afhankelijk van een goede en duidelijk gecommuniceerde planning.
De verantwoordelijkheden van een planner zijn het zorgdragen voor de dagelijkse planning en personeelsbezetting met een duidelijke dienstoverdracht en instructies richting de werknemers.

 

Lees meer »

STEEDS GROEIEND: ZAKELIJK GEBRUIK VAN WHATSAPP

Geschreven door: , 8 oktober 2021

STEEDS GROEIEND: ZAKELIJK GEBRUIK VAN WHATSAPP

 Niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, het gebruik van alom aanwezige Whatsapp. Dagelijks zorgen we met z’n allen voor ongeveer - houd je vast - het ongelooflijke aantal van 100 miljard verstuurde Whatsapp berichten. Soms dringt het vraag zich op of er nog überhaupt iemand zonder Whatsapp op onze overbevolkte planeet te vinden is, maar dat terzijde.

Lees meer »

EINDE VAN JE ARBEIDSOVEREENKOMST, KAN DAT VIA WHATSAPP?

Geschreven door:
, 28 september 2021

 

In het digitale tijdperk waarin we leven, lijkt digitaal alles mogelijk. De wereld van whatsapp maakt elke communicatie eenvoudig, helder en goed te bewaren. Je kunt je dus ziek melden via whatsapp of je werkgever kan je via whatsapp duidelijk maken dat aan jouw dienstbetrekking een einde is gekomen. Maar is dat wel zo?

Lees meer »

WANNEER IS ER SPRAKE VAN OVERWERK?

Geschreven door: , 22 september 2021

Overwerk, iedereen maakt het weleens mee.
Soms moet je wegens diverse omstandigheden langer of meer werken dan gebruikelijk, bijvoorbeeld bij ziekte of afwezigheid van collega's, in extreem drukke periodes of bij grote beveiligingsopdrachten. Je werkgever waardeert het bijzonder als je bereid bent in dergelijke situaties bij te springen.
Wettelijk is overwerk niet verplicht, maar je werkgever kan en mag van je verwachten dat je in bepaalde omstandigheden bereid bent om te over te werken.

Lees meer »