Bestuursrecht


Wat is bestuursrecht?

Alle besluiten die te maken hebben met de overheid vallen onder de term ‘bestuursrecht’. Voorbeelden van bestuursrecht zijn uitkeringen, vergunningen, dwangbevelen e.d.

Het bestuursrecht regelt dus de verhouding tussen burgers en bestuursorganen maar ook de regelingen tussen overheidsinstanties onderling.

Onder het bestuursrecht valt ook onder andere het milieurecht, vreemdelingenrecht en belastingrecht.

Het bestuursrecht is veelomvattend waardoor het waarschijnlijk is dat je ermee te maken krijgt.

Wanneer heb je juridische bijstand nodig?
Het bestuursrecht in Nederland is zeer complex en veelomvattend. Daarom is het wijs om, wanneer je in aanraking komt met het bestuursrecht, de hulp inschakelen van een ervaren jurist. 

  • Ben je in een conflict verwikkeld met de gemeente of een andere overheidsinstelling?
  • Heb je een bezwaarschrift nodig?
  • Heb je een second opinion nodig bij een conflict met overheidsinstellingen?

Vraag dan De Beveiligingsjurist om advies en bijstand.

Algemene wet bestuursrecht

Om eenheid te brengen in de bestuurlijke wetgeving in Nederland is de Algemene Wet Bestuursrecht in het leven geroepen. Naast de belangrijkste regels van het bestuursrecht zijn in de AWB ook de regels voor het maken van bezwaar en mogelijkheden tot beroep opgenomen.

Ben je het niet eens met een besluit van de overheid, dan zijn er tal van opties die je kunt toepassen.

Het meest voorkomende zie je hieronder.

Zienswijze
Een ‘zienswijze’ zal je tegenkomen wanneer je beveiligingspas of je vergunning is ingetrokken. Je ontvangt eerst een brief van korpscheftaken over het voornemen tot intrekking of onthouding van je beveiligingspas of vergunning. Op dit voornemen mag je reageren met een toelichting op de stellingen van de politie en jouw versie van het incident. In deze procedure worden de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het gebeuren kenbaar te maken.

Het is wijs om de zienswijze te laten opstellen door een jurist. Uiteraard doe je er goed aan om vooraf alles goed door te nemen met De Beveiligingsjurist. Wij kennen de particuliere beveiligingsbranche door en door en zullen je van dienst zijn met een realistisch advies. Wij bekijken je mogelijkheden en stellen voor jou de zienswijze op.

Bezwaarschrift
Wat betekent het precies, een bezwaar indienen? Het betreft  een administratieve procedure waarbij jij een bezwaar aantekent tegen een bepaalde bestuurlijke beslissing (van de overheid). Stel, je bent het niet eens met een beslissing inzake het verlenen van een vergunning, je beveiligingspas of het resultaat van je aanvraag voor een ND nummer. Als je het niet eens bent met een besluit van korpscheftaken of Justis dan kun je binnen zes weken een bezwaarschrift laten indienen. Ook hierbij is het verstandig om De Beveilgingsjurist om advies te vragen. Hij zal je helpen met het opstellen van je bezwaarschrift of het uitwerken van een zienswijze. Het betreffende bestuursorgaan zal in reactie hierop een heroverweging op de beslissing nemen.

(Hoger) beroep

Wanneer het bestuursorgaan volhardt in haar beslissing en jouw bezwaar of zienswijze ongegrond verklaart, ontstaat er een situatie ‘beslissing op bezwaar’. Ook over deze beslissing kun je je ontevredenheid uiten. Dit dient te gebeuren bij de bestuursrechter en wordt het ‘instellen van beroep’ genoemd.

Na het beëindigen van de beroepsprocedure bestaat er nog de mogelijkheid tot hoger beroep. Het hoger beroep kan ingesteld worden bij diverse instanties waaronder de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State.

Het belang van juridische bijstand

Het Nederlandse bestuursrecht is een gecompliceerde materie met ontelbaar veel wetten, besluiten en verordeningen. Het is niet verplicht om juridisch bijstand in te schakelen wanneer je te maken krijgt met een bestuursrechtelijk probleem, maar het is wel uiterst verstandig om het te doen.

Vertrouw op de ervaring en kennis van De Beveiligingsjurist en laat je helpen door mensen voor wie het oplossen van  juridische problemen een dagelijkse bezigheid is.