Wat is een gerechtelijke procedure?

 

Je hebt als bedrijf alles in werking gezet om met gebruik van de minnelijke incassoprocedure een verschuldigd bedrag te ontvangen van je debiteur. Het is helaas niet gelukt en je openstaande factuur is nog steeds niet voldaan.

Dan rest helaas nog maar een weg om te bewandelen en dat is de weg van een gerechtelijke procedure.

 

 

Een gerechtelijke procedure wordt behandeld door de kantonrechter of door de civiele rechter, naargelang de hoogte van het te vorderen bedrag. Alle vorderingen onder 25.000 euro worden behandeld door kantonrechter, bedragen hoger dan 25.000 door de civiele rechter. Bij de civiele rechter betekent het voor je dat je je zaken moet laten behartigen door een advocaat. 

 

Wat gebeurt er tijdens een gerechtelijke procedure?

 • Je laat eerst een dagvaarding opstellen om de gerechtelijke procedure op te starten. 
 • Een deurwaarder betekent de dagvaarding aan de wederpartij
 • De wederpartij kan schriftelijk (verweerschrift) of mondeling reageren maar ook er voor kiezen om niet te reageren
 • Bij het uitblijven van een reactie zal de rechter waarschijnlijk overgaan tot veroordeling van de wederpartij 
 • Bij reactie van de tegenpartij mag je daar als eisende partij ook op reageren
 • De rechter kan er ook voor kiezen om beide partijen voor de rechter te laten verschijnen (comparitie)
 • Als de eisende partij in het gelijk wordt gesteld, moet jouw debiteur aan zijn verplichtingen voldoen
 • Indien dit niet vrijwillig gebeurt, zal een deurwaarder ingeschakeld worden

 

Kiezen voor een gerechtelijke procedure is iets wat je zelf goed moet doordenken en beslissen. Wanneer je kiest voor procederen, is het verstandig om juridisch advies en hulp in te schakelen. 

 

Kosten van de gerechtelijke procedure

Doorgaans kost procederen geld. De hoogte van het bedrag wordt beïnvloed door de complexiteit van de procedure. De te verwachten kosten zijn:

 • Griffierecht, dit zijn de kosten om een gerechtelijke procedure op te starten
 • Deurwaarderskosten
 • Juridische kosten, dit zijn de kosten van de door jouw ingeroepen juridische hulp

 

Wij vorderen alle kosten die jij moet voorschieten aan ons, dit betekent dat jij dus eigenlijk geen schade hebt. Je schiet alleen het geld voor tot dat de vordering is betaald. Wij werken op basis van "gemachtigde salaris" dit is het bedrag wat wij in rekening mogen brengen bij de debiteur, wel zo eerlijk toch ? Voor meer informatie zie "dagvaarden / procederen" . Sterker nog, als wij procederen krijg jij de (buitengerechtelijke) incassokosten! 

Heeft De Beveiligingsjurist de minnelijke incassoprocedure voor je uitgevoerd? Dan lijkt het een logisch vervolg als je de gerechtelijke procedure ook door De Beveiligingsjurist laat uitvoeren. Hij kent immers alle details van je dossier en het is niet nodig dat je alles opnieuw bespreekt en uitlegt. Na de gerechtelijke procedure kan De Beveiligingsjurist je ook verder begeleiden bij het innen van het verschuldigde bedrag.