Faillissement/ Bedrijfsbeëindiging/ Turboliquidatie proces


WAT IS TURBOLIQUIDATIE?

Men spreekt van een turboliquidatie als een vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening van haar vermogen. Dit betekent dat de aandeelhoudersvergadering van een BV een ontbindingsbesluit neemt. Als dan blijkt dat de BV geen baten meer heeft, dan houdt de BV alsdan op te bestaan. Als u een vennootschap heeft waarin geen activiteiten of activa zitten, is dit is dus een hele snelle manier om die BV’s op te ruimen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

VOORWAARDEN TURBOLIQUIDATIE

Voor een turboliquidatie is vereist dat de vennootschap wordt ontbonden. De ontbinding van een BV dient uiteraard op de juiste wijze te geschieden. Dat betekent vaak een juiste oproeping voor de aandeelhoudersvergadering en met de vereiste meerderheid een ontbindingsbesluit nemen.

Waar een turboliquidatie afwijkt van een ontbinding met vereffening, is dat is vereist dat een vennootschap (BV) geen baten meer heeft op het moment van ontbinden. Als dat het geval is, dan houdt de vennootschap meteen op te bestaan. In dat geval doet het bestuur melding bij de registers waar de vennootschap is ingeschreven. Hoewel de term bate niet expliciet is gedefinieerd, betreft dit activa, vermogensbestanddelen eigenlijk alles wat nog waarde vertegenwoordigd.

Het was lange tijd onduidelijkheid of een BV die geen baten, maar wel schulden had, middels turboliquidatie kon worden opgeheven. Hoewel door velen onwenselijk geacht, is dit gewoon mogelijk. Sterker nog: als er geen baten zijn en alleen schulden is dit de aangewezen methode. Als u het faillissement van de vennootschap aanvraagt, leidt dat mogelijk tot misbruik van bevoegdheid.

HET PROCES

In de meeste gevallen zijn de risico’s van een turboliquidatie beperkt. Het proces leent zich echter voor misbruik. Deze procedure is niet bedoeld om snel een vennootschap leeg te halen zodat er geen baten meer zijn en alle schuldeisers onbetaald achter te laten. Dat kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Toets ook goed over er daadwerkelijk geen baten meer zijn. Indien later blijkt dat er wel baten zijn, kan bijvoorbeeld een schuldeiser de vereffening van de vennootschap heropenen. Als op dat moment blijkt dat er wel een bate is en tevens de vennootschap niet in staat is om al haar schuldeisers te voldoen, moet de vereffenaar het faillissement aanvragen.

Een turboliquidatie is een effectief middel om bedrijfsstructuren op te schonen en te reorganiseren. Voorwaarde is dat dit middel op de juiste wijze wordt ingezet om zo de risico’s te beperken.