Jaarrekening opmaken


Een eenmanszaak heeft niet de verplichting om van elk boekjaar een jaarrekening te sturen naar de Kamer van Koophandel. Wel is de eigenaar van een eenmanszaak verplicht om een aangifte te doen van zijn zakelijke activiteiten en zijn financiële resultaat bij de Belastingdienst. Om dat te kunnen doen, is er een balans en een resultatenrekening nodig. 

De resultatenrekening geeft je meer inzicht in de ontwikkeling van je eenmanszaak. Hoe presteer je ten opzichte van vorig jaar, en het jaar daarvoor?

Je moet dus als ZZP’er jaarlijks een verkorte balans en een winst- en verliesrekening maken. 

De balans geeft de huidige staat van zaken weer, een momentopname van de financiële staat van je bedrijf.

Wat zijn je investeringen, wat heb je gedaan en hoe heb je dat gefinancierd? 

Op de balans toon je alle eigendommen en schulden van je eenmanszaak.

 

Zelf de jaarrekening opstellen, of uitbesteden?

Om je boekhoudkundige zaken goed onder controle en overzichtelijk te houden, moet je investeren in tijd en kennis. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je administratie over te dragen aan een boekhouder, adviseur of een accountant.

Wil je het in eigen handen houden? Kies dan voor een boekhoudprogramma online! Dit werkt net zo goed en bespaart je veel tijd en geld! 

Je administratie bijhouden met een goed boekhoudprogramma? probeer Jortt gratis uit

Van de verplichting om een jaarrekening in te dienen zijn ontheven:

  • Vennootschappen onder firma
  • Gewone commanditaire vennootschappen
  • Kleine vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid voor de vennoten
  • Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid
  • Natuurlijke personen die handelaar zijn

Een jaarrekening maken is bij de eenmanszaak niet verplicht. Je hebt de cijfers wel nodig voor aangiftes.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is niets anders dan een correct overzicht van de financiële situatie van jouw bedrijf in het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening geeft de ondernemer (en instanties) een goed overzicht van de financiële gang van de zaken in zijn bedrijf. Daarnaast biedt het vergelijkingsmateriaal om je voortgang te controleren met bijvoorbeeld je gemaakte plannen.

Voor de inhoud van een jaarrekening zijn relatief weinig regels opgesteld behalve dat het duidelijk moet maken hoe de situatie in jouw bedrijf is met betrekking tot het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en liquiditeit van je onderneming.

In een correct opgestelde jaarrekening zie je de schulden van de onderneming rechts en de bezittingen van de onderneming links. Feitelijk staat er de waarde van jouw bedrijf op de laatste dag van het boekjaar. De winst- en verlies rekening geeft een secuur overzicht aan van alle inkomsten en uitgaven van jouw bedrijf in het betreffende boekjaar. Kortom, een jaarrekening geeft jouw bedrijfsresultaat weer.

Elk bedrijf dient een jaarrekening te sturen aan de Kamer van Koophandel (met uitzondering voor een eenmanszaak). 

Een jaarrekening bestaat in regel uit drie onderdelen:

  • De balans
  • De winstrekening
  • De verliesrekening