Intrekken beveiligingspas


Je beveiligingspas is noodzakelijk om je werk als beveiliger te kunnen (blijven) uitvoeren. Toch overkomt het veel beveiligers, een inname van je beveiligingspas door korpscheftaken, meestal doordat je betrokken bent bij een mishandeling, vernieling of een andere vorm van strafbare feiten. Wanneer je dit overkomt, moet je zo snel mogelijk geholpen worden. Probeer het niet zelf te regelen! Om je hiermee te helpen heb je echt iemand met juridische kennis en ervaring nodig.

 

Weigering van een beveiligingspas

In sommige gevallen wordt de toestemming geweigerd conform artikel 7 lid 4 van de WPBR. Dat betekent dat je beveiligingspas is ingenomen en je mag dus geen werkzaamheden meer verrichten als beveiliger en er wordt geen pas verstrekt door de politie. Je werkgever kan jou niet in dienst houden of nemen. 

Product Prijs
Voornemen intrekken beveiligingspas (bij bijzondere wetten) € 329,75
Bezwaar intrekken beveiligingspas (bij juridische zaken politie) € 665,00
Bestuursrechtelijke procedure (bij de rechter) N.O.T.K.

Genoemde prijzen exclusief 21% btw

De boven genoemde prijzen zijn een indicatie, deze prijzen kunnen lager uitvallen, maar nooit hoger. Wij bevestigen de prijs altijd per mail.


Je moet zo snel mogelijk geholpen worden. Probeer het niet zelf te regelen! Om je hiermee te helpen heb je iemand met juridische kennis en ervaring nodig.

 

Intrekking van een beveiligingspas of vergunning

Intrekken van je beveiligingspas wordt in regel veroorzaakt door externe omstandigheden. De politie trekt je pas in omdat er een mogelijke reden is ontstaan om jou niet te vertrouwen tijdens het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden. Het is ook mogelijk dat de politie een melding maakt bij Justis om jouw vergunning te laten intrekken.

 

Verloop procedure weigering of intrekking van een beveiligingspas.

Indien er sprake is van het weigeren of intrekken van jouw beveiligingspas dan krijg jij en je opdrachtgever/ werkgever een brief waarin staat dat er “een voornemen is om de toestemming te weigeren of in te trekken”Je werkgever krijgt in deze brief niet te zien wat de reden hiervan is; in jouw versie van de brief staat wel omschreven wat de reden is van het voornemen. 

Vanaf dit moment moet je hulp inroepen! Vooral niet zelf gaan handelen.

 

BELANGRIJK!

Zolang er sprake is van een voornemen tot intrekking mag je je werkzaamheden als beveiliger blijven uitvoeren omdat er nog geen definitief besluit is gevallen. Nadat de bovengenoemde brief is ontvangen, kun jij als werknemer en ook jouw werkgever een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk maar ook mondeling in een zogenaamde zienswijzegesprek bij de afdeling Korpscheftaken die het voornemen verstuurd heeft.

 

Na het indienen van de zienswijze neemt de afdeling Korpscheftaken een besluit over het weigeren of intrekken van de beveiligingspas. Indien dat besluit wordt genomen, heeft dat voor jou zware consequenties:

  • Je mag dus niet meer werken
  • ook niet wanneer je tegen het besluit in bezwaar gaat en/of een voorlopige voorziening verzoekt bij de rechter
  • Je kunt niet meer als ZZP’er of werknemer ingezet worden
  • Je kunt ontslagen worden

 

Dit alles kan jouw toekomst als beveiliger goed verpesten. Je bevindt je in een vervelende situatie en je hebt hulp nodig. Zelf aanmodderen is niet de juiste weg en kan je nog dieper in de problemen brengen. Wij hebben vele jaren ervaring in het opmaken van een zienswijze en we helpen je graag. Dit kan op basis per uur of per opdracht. Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op met de Beveiligingsjurist! Wij zijn er voor jou!

 

Wil je nog meer zien? Ga dan naar de pagina diensten.