Adviseren bij het maken van keuze rechtsvorm


Welke rechtsvorm past bij mijn onderneming? Een vraag die je zich als (beginnend) ondernemer ongetwijfeld zal stellen. De rechtsvorm van uw onderneming is één van de keuzes waarvoor je komt te staan bij het starten van een onderneming of nieuwe activiteiten. Dit vraagstuk is dan ook een van de eerste kwesties waar je je mee bezig dient te houden.

Loop je hierin vast of heb je behoefte aan een persoonlijk advies? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij vertellen je op deze pagina graag meer over de verschillende rechtsvormen en de gevolgen hiervan. Samen met jou maken wij vervolgens een goede, weloverwogen keuze!

Wat is een rechtsvorm?

Een rechtsvorm is een juridische vorm welke jouw onderneming of bedrijf kenmerkt. De rechtsvorm mag je als ondernemer zelf kiezen. De gekozen rechtsvorm dien je op te geven op het moment dat je je inschrijft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De rechtsvorm van jouw onderneming bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor eventuele schulden en betalingsverplichtingen.

In de regel bestaan er twee soorten rechtsvormen, namelijk mét rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat je bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid met je privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van het bedrijf. Bij een rechtsvorm mét rechtspersoon is dit vaak niet zo.

Advies:

Freelancer en zzp’er zijn geen rechtsvormen. Ook als jij een freelancer of een zzp’er bent dien je dus een rechtsvorm te kiezen. Bijvoorbeeld ‘eenmanszaak’ of ‘bv’.

De verschillende soorten rechtsvormen

Zoals gezegd bestaan er verschillende soorten rechtsvormen waaruit men dient te kiezen bij starten van een onderneming of activiteiten. Iedere rechtsvorm heeft zo haar eigen kenmerken en daarmee ook voor- en nadelen. Hieronder behandelen wij de meest gekozen rechtsvormen en geven wij direct aan voor welke ondernemers de betreffende rechtsvorm een goede keuze is.

De eenmanszaak

Een eenmanszaak kenmerkt zich door het feit dat één persoon eigenaar is. Het is verplicht om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. In het begin heeft het meestal meer belastingvoordeel van dan bij een BV. Het nadeel van een eenmanszaak is dat je met het privé vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming.

Vennootschap onder firma (Vof)

Wanneer je samen met andere ondernemers een bedrijf wilt beginnen, kunt je onder andere kiezen voor de Vof. Alle ondernemers (vennoten) brengen iets in binnen de Vof. Denk hierbij aan geld, goederen en/of arbeid. Het voordeel van de Vof is dat er geen minimumkapitaal benodigd is.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Wanneer je een Vof wilt beginnen, maar onvoldoende kapitaal tot je beschikking hebt, kies dan voor de CV. Een geldschieter of kredietverstrekker participeert dan als een zogeheten stille vennoot.

De maatschap

Wanneer je samen met andere ondernemers je beroep wilt uitoefenen als zelfstandig ondernemer dan is de maatschap de meest voor de hand liggende optie. In een maatschap beoefen je je beroep namelijk samen met partners/maten onder een gemeenschappelijke naam.

De besloten vennootschap

Bij de BV, misschien wel de meest populaire rechtsvorm, is het kapitaal verdeeld in aandelen welke in het bezit zijn van de aandeelhouders. Hiermee worden de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt en daarnaast geven de bestuurders ook de dagelijkse leiding aan het bedrijf. De aandelen kunnen tot slot niet vrij worden verhandeld, met als belangrijkste voordeel dat de BV een rechtspersoon is. Hierdoor is niet de ondernemer, maar de BV aansprakelijk voor eventuele schulden.

Naamloze vennootschap

Ook bij een naamloos vennootschap is het kapitaal verdeeld in aandelen. Echter kent een NV naast aandelen op naam ook aandelen die vrij verhandeld mogen worden op de beurs. Ten opzichte van de BV is er nog een belangrijk verschil  in de minimumwaarde van het aandelenkapitaal. Bij een BV bedraagt deze waarde €0,01 terwijl dit bij een NV €45.000 is.

Vereniging

Wanneer je als ondernemer een specifieke wens of gezamenlijk doel hebt met andere ondernemers, dan kun je kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. Een vereniging bestaat altijd uit minimaal twee leden en de hoogste macht ligt bij de ledenvergadering. Belangrijkste uitgangspunt van een vereniging is dat het maken van winst geen doel op zich mag zijn. Alle gemaakte winst moet dan ook ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

Stichting

Wanneer je een maatschappelijk of sociaal doel wilt realiseren en je hiervoor een bepaald vermogen beschikbaar heeft, dan kun je hiervoor een stichting oprichten. Een stichting heeft in de regel geen leden en de doeleinden van de stichting staan vastgesteld in de statuten.

De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij

Tot slot kun je er als individuele ondernemer voor kiezen om te profiteren van de voordelen van een collectief. Denk hierbij aan de gezamenlijke inkoop of marketing werkzaamheden. Een coöperatie zorgt er voor dat jouw werkzaamheden door andere leden worden overgenomen als je bijvoorbeeld langdurig ziek bent. Echter is dit een rechtsvorm die in de praktijk weinig voorkomt.

 

Waarop baseert je de keuze voor een rechtsvorm?

De keuze voor een rechtsvorm is niet altijd even simpel of voor de hand liggend als vooraf gedacht. Wij ondersteunen je hier dan ook graag bij. 

Als starter ben je vaak alleen en kies je voor een eenmanszaak of een bv. Wanneer je met meerdere personen onderneemt, dan kun je kiezen voor verschillende rechtsvormen. Hierbij is het verstandig om de uiteindelijke keuze vooral af te laten hangen van:

  • Bepaal hoe je aansprakelijk wil zijn

  • Bepaal wat voordelig is voor de belasting

Liever een persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder! 

Welke rechtsvorm past bij jouw bedrijf? Wij helpen je graag op weg!