Onschuldig tot anders is bewezen?

Wordt je beveiligingspas ingetrokken?

Soms biedt de manier waarop de korpscheftaken de brief voor het intrekken van de beveiligingspas opstelt voor een ervaren jurist de mogelijkheid om het intrekken te doen keren in voordeel van de beveiliger.

Dit wordt mogelijk gemaakt door onschuldpresumptie.

 

Lees meer »

Het bezwaarschrift voor je beveiligingspas: Tips en valkuilen

Wanneer beveiligers geconfronteerd worden met een afwijzing voor hun beveiligingspas, brengt dit vaak veel vragen en onzekerheid met zich mee. Wat ging er mis? Hoe kan je het beste reageren? In deze blog duiken we in de meest voorkomende fouten bij het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift en bieden we stapsgewijze richtlijnen voor het opstellen van een sterk en effectief bezwaarschrift.

Lees meer »

Wat moet je zeggen tegen de politie als ze je staande houden?

Wij komen vaak situaties tegen waarin de interactie tussen beveiligers en de politie een cruciale rol spelen in de uitkomst van een zaak. In deze blog wil ik je graag wat inzicht en tips geven over wat je het beste kunt zeggen als je door de politie wordt staande gehouden.

Het gebeurt regelmatig dat mensen zich beroepen op hun zwijgrecht of aangeven dat ze geen verklaring willen afleggen. Terwijl dit in sommige gevallen begrijpelijk is, kan het in de context van bepaalde procedures tegen je werken, vooral als het gaat om het indienen van een zienswijze of een bezwaarschrift bij de afdeling korpscheftaken van de politie.

Lees meer »

Wpbr kampt met achterstand in verwerking van aanvragen

Justis meldt dat het team Wpbr momenteel te maken heeft met een aanzienlijke achterstand in het verwerken van de aanvragen. Het inlopen van de achterstand duurt langer dan gepland. Om het een en ander te versoepelen is er een tijdelijke regeling in het leven geroepen voor de verlenging van een vergunning.

 

Een vergunning waarvoor tijdig verlenging is aangevraagd blijft geldig totdat Justis officieel een beslissing tot verlenging heeft genomen. Dat betekent dat bedrijven die wachten op de beslissing van Justis op hun aangevraagde verlenging, in de wachttijd gewoon hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren na de einddatum van hun verlopen vergunning.

Lees meer »

Wanneer heb je recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten?

 

Er heerst vaak onduidelijkheid over het vergoeden van buitengerechtelijke kosten en de kosten van de gerechtelijke procedure zelf. Een van de wijd verbreide foutieve veronderstellingen is dat je altijd alle kosten vergoed krijgt wanneer je een procedure wint. Dat is helaas niet altijd het geval. Ook al word je door  de rechter in gelijk gesteld, kan de rechter tot een kostenveroordeling overgaan. Hierbij word je deels in je kosten gecompenseerd maar zal je zelf ook voor een stukje vergoeding moeten zorgen.

Lees meer »

Groene pas beveiliging, wanneer is het verlengen mogelijk?

Geschreven door: John Boelhouwer, 20 juli 2022

De groene beveiligingspas wordt verstrekt aan beveiligers in opleiding die tijdens het verrichten van hun beveiligingswerkzaamheden aan kunnen tonen daadwerkelijk deel uit te maken van de praktijkopleiding voor het diploma Beveiliger. 

 

Lees meer »

Ben je een startende ondernemer? Probeer deze valkuilen te vermijden!

Geschreven door: John Boelhouwer, 30 juni 2022

Een beginnende ondernemer maakt vaak beginnersfouten. Enige misstappen horen bij het opstarten van een bedrijf en mettertijd leer je met vallen en opstaan wat voor jouw bedrijf werkt en wat niet. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee en daarom vind je hieronder een overzicht van de meest voorkomende foute beslissingen van de startende ondernemers.

Lees meer »

Cao beveiliging en wijzigingen in Evenementen- en Horecabeveiliging

Geschreven door: John Boelhouwer, 7 maart 2022

 

Per 1 januari 2022 zijn er drie belangrijke wijzigingen aangebracht in de cao voor Evenementen- en Horecabeveiliging.

De cao voor de beveiligingsbranche kent een mogelijkheid tot tussentijdse aanpassingen wanneer het nodig is. Zo is in januari 2022 gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om een aantal wijzigingen door te voeren.

Lees meer »

Carnaval 2022 vrij van Corona maatregelen! Laat het feest beginnen!

Geschreven door: John Boelhouwer, 25 februari 2022

Lever je beveiligers met carnaval? Lees de adviezen van De Beveiligingsjurist!

Met het opheffen van Corona maatregelen per 25 februari 2022 komt het sociale leven zoals we dat gewend zijn, langzaam weer op gang. Ook de carnavalsvierders die al twee jaar lang geen echt feestgedruis mochten meemaken, staan klaar om vanaf 27 februari tot 1 maart er weer ouderwets tegenaan te gaan.

Samen met andere geplande evenementen betekent het extra druk voor de beveiligingsbedrijven die alle zeilen moeten bijzetten om voldoende beveiligingspersoneel te kunnen leveren.

Door de Covid problematiek zijn veel beveiligers op zoek gegaan naar een andere baan  waardoor er nu in de particuliere beveiligingsbranche een nijpend gebrek is ontstaan aan beschikbaar personeel.

Lees meer »

Een onderhandse lening: wat is dat, hoe stel je een leningsovereenkomst op en wat moet je nog meer weten?

Geschreven door: John Boelhouwer, 30 januari 2022

Een onderhandse lening is een geldlening zonder tussenkomst van een bank. In de praktijk is dit dus een lening die je afsluit met je vrienden of je ouders en familie.

Dat betekent dat de geldnemer en de geldgever met elkaar rechtstreeks onderhandelen over de voorwaarden van de lening, zoals afbetalingstermijnen, rente en aflossingen.

Er vindt geen kredietwaardigheid controle plaats, het betreft een krediet tussen twee particuliere personen.

Lees meer »

NU OOK VOOR DE WERKGEVERS: LOONSTROOKJES CONTROLE

Geschreven door: John Boelhouwer, 16 januari 2022

In de laatste maanden van het afgelopen jaar heeft De Beveiligingsjurist voor aanzienlijke furore gezorgd in de particuliere beveiligingsbranche. Vele beveiligers hebben hun loonstrookjes ingediend om deze gratis te laten controleren op de juistheid van de berekeningen en uitbetalingen.

De resultaten zijn spectaculair. Bij 107 opdrachtgevers heeft De Beveiligingsjurist niet of niet correct uitbetaalde bedragen teruggevonden van totaal 217.238,00 euro! Wegens het enorme succes is de loonstrookjes controle actie verlengd tot 31 maart 2022.

 

Lees meer »

Beveiliger en toezichthouder, twee namen voor dezelfde functie? Of toch niet?

Geschreven door: John Boelhouwer, 7 januari 2022

Online ziet men vaak de vacatures voorbijgaan waarbij je naast beveiliging ook als toezichthouder mag gaan optreden. Deze twee begrippen worden naast elkaar genoemd waardoor de indruk wordt gewekt dat de ene functie naadloos in de andere kan overlopen. Met name bij gemeentes wordt er vaak gezocht naar een beveiliger die ook de werkzaamheden van een toezichthouder uitvoert.

 

Lees meer »

QR-code handhaving, hoe en wat in praktijk?

Geschreven door: John Boelhouwer, 13 december 2021

 

De handhaving van QR- code kenmerkt zich door dezelfde eigenschappen als de maatregelen van onze regering: aarzelend, divers en eenvoudig te omzeilen.

Elke gemeente houdt er zo’n een beetje een eigen invulling op na. De handhaving verschilt dan ook in praktijk per plaats en gemeente.

Lees meer »

De beveiligingsjurist heeft een nieuw logo en huisstijl

Geschreven door: John Boelhouwer, 28 oktober 2021

Het is jullie vast al opgevallen: De Beveiligingsjurist heeft een nieuw jasje aangetrokken!  Een nieuwe website, een nieuw logo en een geheel vernieuwde huisstijl, alles om nog duidelijker en helder te communiceren met onze klanten.

Ik ben John Boelhouwer en De Beveiligingsjurist is mijn initiatief. Het bedrijf is opgericht  om iedereen die werkzaam is in de particuliere beveiliging met woord en daad terzijde te staan. Ikzelf heb een achtergrond als beveiliger waardoor ik de praktijk door en door ken. Omdat ik weet hoe ingewikkeld het soms kan zijn om vragen stellen en op de juiste wijze op te komen voor jezelf, heb ik De Beveiligingsjurist laagdrempelig en toegankelijk gemaakt, zoals ik zelf ook ben.

Lees meer »

NIEUWE PENSIOEN REGELS VANAF 1 JANUARI 2022 (HET STREVEN)

Geschreven door: John Boelhouwer, 13 oktober 2021

 

Het is nog niet helemaal zeker en niet alle plannen zijn al duidelijk uitgewerkt, maar het ziet er toch naar uit dat vanaf 1 januari 2022 het oude Nederlandse pensioenstelsel niet meer bestaat. Momenteel lijkt het er op dat de nieuwe pensioenwet een jaar later in werking treedt dan oorspronkelijk gedacht.

 

Lees meer »