Waarom is een arbeidsovereenkomst nuttig?

Een arbeidsovereenkomst, of arbeidscontract, geeft weer wat je van je personeel verwacht, maar ook wat zij van jou mogen verwachten. Met de juiste informatie, vastgelegd op papier en ondertekend, is een dergelijke overeenkomst de beste wijze om een wederzijds voordelige verstandhouding op te bouwen.

Door middel van onderstaand schema kun je erachter komen welke van de arbeidscontracten het beste in je situatie past:

  • contract voor bepaalde tijd
  • contract voor onbepaalde tijd
  • nul-urencontract
  • min/maxcontract

Ook als je een bekende in dienst neemt, is het belangrijk om een en ander vast te leggen in een contract. Een mondelinge overeenkomst waarin voorwaarden worden afgesproken kan worden vergeten waardoor je relatie met diegene verstoord kan raken. Ook zijn mondelinge overeenkomsten moeilijk te bewijzen indien er sprake zou zijn van onenigheid en dit voor de rechter afgedwongen zou moeten worden.

 

Als het contract op de juiste manier wordt opgesteld en alle bijbehorende formaliteiten goed in acht worden genomen, is een contract nuttig om meerdere redenen:

  • de overeenkomst kan juridische ondersteuning bieden bij ontslag en andere juridische geschillen
  • de overeengekomen afspraken tussen jou als werkgever en de werknemer zijn duidelijk vastgelegd
  • de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de werknemer en jouw loonbetalingsplicht en verantwoordelijkheden liggen vast

Doordat een arbeidscontract duidelijkheid verschaft, kan deze ook helpen om vragen van werknemers over veelvoorkomende onderwerpen als vakantiedagen, loon en andere voorwaarden te beperken.