Adviseren bij het maken van keuze rechtsvorm

Welke rechtsvorm past bij mijn onderneming? Een vraag die je zich als (beginnend) ondernemer ongetwijfeld zal stellen. De rechtsvorm van uw onderneming is één van de keuzes waarvoor u komt te staan bij het starten van een onderneming of nieuwe activiteiten. Dit vraagstuk is dan ook een van de eerste kwesties waar u zich mee bezig dient te houden, loopt u hierin vast of heeft u behoefte aan een persoonlijk advies? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij vertellen u op deze pagina graag meer over de verschillende rechtsvormen en de gevolgen hiervan. Samen met u maken wij vervolgens een goede, weloverwogen keuze!

Wat is een rechtsvorm?

Een rechtsvorm is een juridische vorm welke jouw onderneming of bedrijf kenmerkt. De rechtsvorm mag je als ondernemer zelf kiezen. De gekozen rechtsvorm dien je op te geven op het moment dat je zich inschrijft in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De rechtsvorm van uw onderneming bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor eventuele schulden en betalingsverplichtingen.

In de regel bestaan er twee soorten rechtsvormen, namelijk mét rechtspersoonlijkheid en zónder rechtspersoonlijkheid. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is dat u bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid met uw privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van het bedrijf. Bij een rechtsvorm mét rechtspersoon is dit vaak niet zo.

Tip: Freelancer en zzp’er zijn geen rechtsvormen. Ook als u een freelancer of een zzp’er bent dient u dus een rechtsvorm te kiezen. Bijvoorbeeld ‘eenmanszaak’ of ‘bv’.

De verschillende soorten rechtsvormen

Zoals gezegd bestaan er verschillende soorten rechtsvormen waaruit u dient te kiezen wanneer u een onderneming of nieuwe activiteiten start. Iedere rechtsvorm heeft zo haar eigen kenmerken en daarmee ook voor- en nadelen. Hieronder behandelen wij de meest gekozen rechtsvormen en geven wij direct aan voor welke ondernemers de betreffende rechtsvorm een goede keuze is.

De eenmanszaak

Een eenmanszaak kenmerkt zich door het feit dat één persoon eigenaar is. Het is verplicht om u in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. In het begin heeft u hier meestal meer belastingvoordeel van dan bij een BV. Het nadeel van een eenmanszaak is dat u met het privé vermogen aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming.

Vennootschap onder firma (Vof)

Wanneer u samen met andere ondernemers een bedrijf wilt beginnen, kunt u onder andere kiezen voor de Vof. Alle ondernemers (vennoten) brengen iets in binnen de Vof. Denk hierbij aan geld, goederen en/of arbeid. Het voordeel van de Vof is dat er geen minimumkapitaal benodigd is.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Wanneer u een Vof wilt beginnen, maar onvoldoende kapitaal tot u beschikking heeft, kies dan voor de CV. Een geldschieter of kredietverstrekker wordt dan aangehaakt als een zogeheten stille vennoot.

De maatschap

Wanneer u samen met andere ondernemers uw beroep wilt uitoefenen als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van tandartsen, architecten of advocaten. Dan is de maatschap de meest voor de hand liggende optie. In een maatschap beoefent u uw beroep namelijk samen met partners/maten onder een gemeenschappelijke naam.

De besloten vennootschap

Bij de BV, misschien wel de meest populaire rechtsvorm, is het kapitaal verdeeld in aandelen welke in het bezit zijn van de aandeelhouders. Hiermee worden de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt en daarnaast geven de bestuurders ook de dagelijkse leiding aan het bedrijf. De aandelen kunnen tot slot niet vrij worden verhandeld, met als belangrijkste voordeel dat de BV een rechtspersoon is. Hierdoor is niet de ondernemer, maar de BV aansprakelijk voor eventuele schulden.

Naamloze vennootschap

Ook bij een naamloos vennootschap is het kapitaal verdeeld in aandelen. Echter kent een NV naast aandelen op naam ook aandelen die vrij verhandeld mogen worden op de beurs. Ten opzichte van de BV is er nog een belangrijk verschil, dit uit zich in de minimum waarde van het aandelenkapitaal dat u uit dient te geven. Bij een BV bedraagt deze waarde €0,01 terwijl dit bij een NV €45.000 is.

Vereniging

Wanneer u als ondernemer een specifieke wens of gezamenlijk doel heeft met andere ondernemers, dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm. Een vereniging bestaat altijd uit minimaal twee leden en de hoogste macht ligt bij de ledenvergadering. Belangrijkste uitgangspunt van een vereniging is dat het maken van winst geen doel op zich mag zijn. Alle gemaakte winst moet dan ook ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel.

Stichting

Wanneer u een maatschappelijk of sociaal doel wilt realiseren en u hiervoor een bepaald vermogen beschikbaar heeft, dan kunt u hiervoor een stichting oprichten. Een stichting heeft in de regel geen leden en de doeleinden van de stichting staan vastgesteld in de statuten.

De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij

Tot slot kunt u er als individuele ondernemer voor kiezen om te profiteren van de voordelen van een collectief. Denk hierbij aan de gezamenlijke inkoop of marketing werkzaamheden. Een coöperatie zorgt er voor dat uw werkzaamheden door andere leden worden overgenomen als u bijvoorbeeld langdurig ziek bent. Echter is dit een rechtsvorm die in de praktijk weinig voorkomt, daar het bijzondere verenigingen zijn.

 

Waarop baseert u de keuze voor een rechtsvorm?

De keuze voor een rechtsvorm is niet altijd even simpel of voor de hand liggend als vooraf gedacht. Wij ondersteunen u hier dan ook graag bij. Echter, kunt u in de regel in ieder geval rekening houden met het volgende.

Als starter bent u vaak alleen en kiest u voor een eenmanszaak of een bv. Wanneer u met meerdere personen onderneemt, dan kunt u kiezen voor verschillende rechtsvormen. Hierbij is het verstandig om de uiteindelijke keuze vooral af te laten hangen van:

  • Bepaal hoe u aansprakelijk wilt zijn
  • Bepaal wat voordelig is voor de belasting

Zoekt u hierin een persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Uw onderneming omzetten naar een andere rechtsvorm

Het is ook mogelijk om uw onderneming om te zetten in een andere rechtsvorm. Hiervoor zijn uiteraard een aantal formaliteiten en verzoeken benodigd. Deze kunnen wij voor u verzorgen in combinatie met onze accountants, welke in dit geval noodzakelijk zullen zijn. Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Advies bij omzetting rechtsvorm

Of het nu gaat om een eenmanszaak, vennootschap onder firma of BV, uw huidige rechtsvorm hoeft niet altijd optimaal (meer) te zijn. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn onder meer wijzigingen in regels en gewijzigde economische omstandigheden. Bent u bijvoorbeeld juist meer of minder winst gaan maken?

In bepaalde gevallen kan de omzetting van de ene rechtsvorm in een andere een goede keuze zijn. Onze adviseurs helpen u graag bij het bepalen van de voor u meest gunstige rechtsvorm. Neem daarom contact met ons op voor een persoonlijk advies.

 

Welke rechtsvorm past bij uw bedrijf? Wij helpen u op weg!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.