Incassotraject begeleiding voor klanten met een boekhoudpakket

 

Iedere ondernemer krijgt onherroepelijk te maken met debiteuren die de verschuldigde facturen traag of helemaal niet betalen. Het is ook mogelijk dat er met een van de debiteuren een betalingsconflict ontstaat. In zo’n geval is een advies van een niet rechtstreeks bij de zaak of conflict betrokken persoon van grote waarde. 

De Beveiligingsjurist helpt u bij het maken van een betalingsafspraak en bij het ophelderen van oorzaken van wanbetaling. Alle contacten verlopen op een professionele en kwalitatieve wijze met gebruik van een zorgvuldige en begrijpelijke taal. Het uiteindelijke primaire doel van de incassowerkzaamheden is zowel het binnenhalen van openstaande posten alsook het niet verliezen van bestaande klanten. 

De Beveiligingsjurist verzorgt jouw incassotraject op een competente en professionele wijze zodat je openstaande posten binnen worden gehaald en je debiteur klant bij je blijft. De Beveiligingsjurist werkt altijd naar een betaaloplossing toe  binnen alle redelijkheid en efficiency. De Beveiligingsjurist verricht de incassowerkzaamheden uitsluitend voor klanten die reeds een abonnement op een boekhoudpakket hebben. 

 

Welke incassowerkzaamheden verricht De Beveiligingsjurist?

  • Advies aan klanten omtrent debiteurenbeheer
  • Versturen van betaalherinneringen, aanmaningen en sommaties aan debiteuren
  • Uitwerken van een voorstel voor betalingsregeling
  • Beheren en actualiseren van dossiers

 

In geval van juridische stappen:

  • Inschakelen van een gerechtsdeurwaarder
  • Opmaken van exploten (aktes waarin verklaard wordt dat iemand een dagvaarding of vonnis onder ogen heeft gekregen)
  • Procederen

Kosten van incasso werkzaamheden