Beveiligingspas inname / zienswijze


Het gebeurt vele beveiligers. Een beveiligingspas op zak en de pas wordt ingenomen door bijzondere wetten. De politie kan deze pas vrij snel innemen, dit kan gebeuren door onder andere mishandeling, vernieling of andere vormen van het strafrecht.

Weigering van een beveiligingspas
In sommige gevallen wordt de toestemming geweigerd conform artikel 7 lid 4 van de WPBR. Deze beveiliger mag dus geen werkzaamheden gaan uitvoeren en er wordt geen pas verstrekt door de politie. Dit betekent overigens ook dat de werkgever jou niet in dienst kan nemen. Daarom is het van belang om hier zo snel mogelijk hulp mee te krijgen.

Intrekking van een beveiligingspas of vergunning
Wanneer een beveiligingspas of vergunning wordt ingetrokken, is dit meestal veroorzaakt door externe omstandigheden. De politie heeft mogelijk een reden om jou niet te vertrouwen en trekt de pas in. De politie kan eventueel ook een melding maken bij Justis om jouw vergunning in te laten trekken.

Verloop procedure weigering of intrekking van een beveiligingspas
Indien er sprake is van het weigeren of intrekken van de beveiligingspas van jou dan krijg jij en je opdracht/werkgever een brief waarin staat dat er “een voornemen is om de toestemming te weigeren of in te trekken”. De werkgever krijgt in deze brief niet te zien wat de reden hiervan is; in de brief naar de werknemer staat wel omschreven wat de grond is van het voornemen. Vanaf dit moment moet je zelf hulp in roepen! Vooral niet zelf gaan handelen.

Belangrijk! Is er sprake van een voornemen tot intrekken van de toestemming dan mag je nog steeds werkzaamheden uitvoeren omdat er nog geen sprake is van een besluit.

Wanneer deze brief ontvangen is, kunnen jouw werkgever werkgever en jij als werknemer een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk maar ook mondeling in een zogenaamde zienswijzegesprek bij de afdeling Korpscheftaken die het voornemen verstuurd heeft.

Als dit gebeurt dan moet je rekening houden met volgende consequenties: je kunt als werknemer of ZZP'er niet meer ingezet worden en daarom ontslagen kan gaan worden. Dit kan jouw toekomst goed verpesten.

Na de zienswijze neemt de afdeling Korpscheftaken een besluit over het weigeren of intrekken van de beveiligingspas.
Indien dan het besluit wordt genomen, dan mag je dus niet meer werken, ook niet als je tegen het besluit in bezwaar gaat en een voorlopige voorziening verzoekt bij de rechter.

Inschakelen juridische bijstand
Je bevindt je in een vervelende situatie en je hebt hulp nodig. zelf aanmodderen is niet de juiste weg en kan je nog dieper in de problemen brengen.

Wij hebben vele jaren ervaring in het opmaken van een zienswijze en we helpen je graag. Dit kan op basis van per uur of per opdracht. Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact op met de Beveiligingsjurist! Wij zijn er voor jou!

Wil je nog meer zien? Ga dan naar de pagina.