Bruikleenovereenkomst (goederen)

€ 79,95

Wat is een bruikleenovereenkomst?
Een Overeenkomst voor het Lenen van Bedrijfseigendommen is een officieel document dat de verantwoordelijkheden en verplichtingen van zowel de werknemer als de werkgever omschrijft wanneer eigendommen van het bedrijf aan een werknemer worden uitgeleend. Dit omvat specifieke overeenkomsten zoals die voor het lenen van laptops en mobiele telefoons, beveiligingspas, bedrijfskleding.

 

Voor situaties waarin de ontvanger geen werknemer is, wordt aangeraden een standaard Leenovereenkomst te gebruiken, en voor de uitlening van bedrijfsauto's op leasebasis, de specifieke Leenovereenkomst voor Bedrijfsauto's. Het document is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Noodzaak van een Overeenkomst voor het Lenen van Bedrijfseigendommen
Het opstellen van een Overeenkomst voor het Lenen van Bedrijfseigendommen wordt essentieel wanneer je bedrijfseigendommen ter beschikking stelt aan een werknemer. Het verzekert dat de werknemer zich bewust is van het feit dat de geleende goederen eigendom blijven van het bedrijf en dat er zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. Afhankelijk van het type eigendom dat wordt uitgeleend, kun je kiezen voor een algemene Leenovereenkomst, een Leenovereenkomst voor Laptops of een Leenovereenkomst voor Mobiele Telefoons.