Ontslagbrief - opstaande voet (werkgever)

€ 95,00

Deze ontslagbrief opstaande voet voor werkgevers is bedoeld om een dienstverband te beëindigen op initiatief van de werkgever.

Zowel werkgever als werknemer kunnen, met inachtneming van de wettelijke regels en opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen. Afhankelijk van de duur en de aard van het dienstverband geldt een wijze van opzeggen.