Controle voorschriften arbeidsongeschiktheid (werkgever)

€ 65,00

Hoe en wat geregeld hebben ?

Artikel 7:629 lid 6 BW luidt:
de werkgever is bevoegd de betaling van het in het lid 1 bedoelde loon op te schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen. 

Jij als werkgever kan zich enkel op het opschortingsrecht beroepen indien jij de werknemer daar eerst voor heb gewaarschuwd (lid 7). Echter moet de werknemer wel weten wat hij/zij moet doen (Vooraf!)