Geheimhoudingsverklaring

€ 69,00

Beveiligers moeten uit hoofde van zijn of haar functie vaak beschikken over geheime informatie. Jij wilt natuurlijk voorkomen dat deze informatie zonder toestemming doorgezet wordt of op straat op te liggen. Vaak verwerken wij dit in een arbeidsovereenkomst, daar is ook een boetebeding in opgenomen. 

Heel vaak gebeurt het ook dat een medewerker een specifieke opdracht moet verzorgen, welke natuurlijk vastgelegd moeten worden. 

Overtreedt de werknemer het geheimhoudingsbeding toch, dan is hij de boeten verschuldigd. Bovendien pleegt hij wanprestatie ten aanzien van zijn arbeidsovereenkomst en kan dit reden voor ontslag zijn.