Algemene (verkoop) voorwaarden

€ 299,00

Algemene voorwaarden zijn eigenlijk standaard bedingen die in overeenkomsten worden opgenomen. De grotere bedrijven hanteren algemene voorwaarden waarin bijvoorbeeld algemene bepalingen staan. Denk hierbij aan betalingen, het niet nakomen van een overeenkomst, een opzegtermijn en hoe je een overeenkomst kunt beeindigen. Deze voorwaarden worden altijd mee gezonden met het contract. Zodat jouw klant inzicht kan krijgen wat er nu precies in staat.

Hoe ga jij op dit moment om met schades en het niet leveren van medewerkers ?