Iedere ondernemer krijgt onherroepelijk te maken met debiteuren die de verschuldigde facturen traag of helemaal niet betalen. Het is ook mogelijk dat er met een van de debiteuren een betalingsconflict ontstaat. In zo’n geval is een advies van een niet rechtstreeks bij de zaak of conflict betrokken persoon van grote waarde. 

Waarschijnlijk heb je in je bedrijf al een standaard procedure opgezet voor je klanten die niet op tijd betalen. Je start meestal met het sturen van een sympathieke betalingsherinnering. Maar wat doe je als je debiteur hierna nog steeds niet overgaat tot betaling van jouw openstaande facturen? Ben je dan ook in twijfel wat je moet doen? Je wilt betaald worden voor geleverd werk, maar je gaat liever een boze of beledigde klant uit de weg. Het is en blijft een ingewikkelde zaak en je doet er beter aan om iemand in te schakelen die ervaring heeft met het incassotraject in al zijn facetten.  

 

 

Je factuur wordt betaald en je klant blijft behouden
Een incassotraject kent vele regels. De Beveiligingsjurist helpt je met het doorlopen van de standaardprocedure en het kost je meestal niets want de incassokosten worden verhaald op je debiteur. De Beveiligingsjurist helpt je bij het maken van een betalingsafspraak en bij het ophelderen van de oorzaken van wanbetaling. Alle contacten verlopen op een professionele en kwalitatieve wijze met gebruik van een zorgvuldige en begrijpelijke taal. Het uiteindelijke primaire doel van de incassowerkzaamheden is zowel het binnenhalen van openstaande posten alsook het niet verliezen van bestaande klanten. 

 

Wat is een minnelijk (buitengerechtelijk) incassotraject?
Dit is een incassotraject dat kan worden doorlopen zodra jouw debiteur te laat is met de betaling en jij al een herinneringsbrief hebt verstuurd. De Beveiligingsjurist overlegt altijd met jou en bespreekt hoe jij de incassoactiviteiten ziet gebeuren. Het is juist het inschakelen van De Beveiligingsjurist wat op je debiteur dwingend gaat werken zonder dat er een rechter aan te pas moet komen. Jouw debiteur ontvangt van De Beveiligingsjurist een duidelijke incassobrief waarin het openstaand bedrag al vermeerderd is met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer jouw debiteur hier niet op reageert en niet overgaat tot betaling, verstuurd De Beveiligingsjurist nog een derde brief. Hiermee komt een minnelijk incassotraject tot een einde en zal De Beveiligingsjurist met jou overleggen of je verder wenst gaan met een juridisch incassotraject. 

 

Aflossingsafspraken bij betalingsproblemen 
Het is bij een minnelijk incassotraject ook van belang of de hoogte van jouw factuur door de debiteur betwist wordt. Wanneer het niet zo is en er verder geen conflict is over de hoogte van de vordering, kan een reden voor het niet betalen ook het ontbreken van voldoende liquide middelen zijn. Zoiets kan in de praktijk betekenen dat het onmogelijk is om het gehele bedrag ineens te innen en dat er afspraken met je debiteur gemaakt moeten worden over een aflossingsschema en over de hoogte van de aflossingen. De gemaakte afspraken worden door De Beveiligingsjurist vastgelegd, duidelijk op papier gezet en het naleven ervan gecontroleerd en bewaakt. 

 

Voordelen van het inschakelen van een incassodienst
De betrokkenheid van een ervaren incassobedrijf verhoogd aanzienljk de kansen om je openstaande facturen betaald te krijgen. Heel vaak wordt dit al gerealiseerd binnen het minnelijke incassotraject. De aanwezigheid van De Beveiligingsjurist maakt het voor jouw debiteuren immers duidelijk dat je je laat vertegenwoordigen door een professional en dat het goed mogelijk is dat je als volgende stap bij het uitblijven van betaling naar de rechter gaat met alle kosten en consequenties van dien.

 

De Beveiligingsjurist neemt het incassotraject uit je handen wat een groot bijkomend voordeel oplevert, namelijk dat jij je bezig kunt blijven houden met je dagelijks werk en geen tijd en emoties hoeft te investeren in niet betalende debiteuren.

 

De Beveiligingsjurist verzorgt jouw incassotraject op een competente en professionele wijze zodat je openstaande posten binnen worden gehaald en je debiteur klant bij je blijft. De Beveiligingsjurist werkt altijd naar een betaaloplossing toe  binnen alle redelijkheid en efficiency.

 

De Beveiligingsjurist verricht de incassowerkzaamheden uitsluitend voor klanten die reeds een abonnement op een boekhoudpakket hebben. 

 

Wat zijn de voordelen van een minnelijke incasso door De Beveiligingsjurist?

 • In 1- op -1 overleg wordt het incassotraject besproken en bepaald
 • De buitengerechtelijke incassokosten worden verhaald op de debiteur 
 • Vorderingen in het minnelijke incassotraject met professionele begeleiding worden vaak betaald
 • Wanneer het minnelijke traject overgaat in een gerechtelijke procedure, is al het voorwerk al gedaan en ben je in het bezit van een compleet dossier
 • De Beveiligingsjurist ontzorgt zodat jij je bezig kunt houden met je dagelijkse zaken
 • Je incassotraject wordt behandeld door een ervaren professional
 • De relatie met je klant wordt niet beschadigd en de zaak wordt respectvol en tactvol aangepakt 

 

Welke incassowerkzaamheden verricht De Beveiligingsjurist?

 • Advies aan klanten omtrent debiteurenbeheer
 • Versturen van betaalherinneringen, aanmaningen en sommaties aan debiteuren
 • Begeleiden van het minnelijk incassotraject
 • Uitwerken van eventuele voorstellen voor een betalingsregeling en aflossingsschema
 • Beheren en actualiseren van dossiers

 

Wat kost het nou?

In de wet staat hoe hoog de incassokosten mogen zijn. Het bedrag hangt af van de hoogte van je factuur. Je betaalt maximaal:

 • 15% over de eerste € 2.500, maar altijd minimaal € 40
 • 10% over de volgende € 2.500
 • 5% over de volgende € 5.000
 • 1% over de volgende € 190.000
 • 0,5% over het bedrag daarboven

Wij werken op no cure no pay, deze kosten of een gedeelte daarvan brengen wij pas in rekening als het geïncasseerd is.

 

In geval van juridische stappen:

 • Inschakelen van een gerechtsdeurwaarder
 • Opmaken van exploten (aktes waarin verklaard wordt dat iemand een dagvaarding of vonnis onder ogen heeft gekregen)
 • Procederen