Cao verlengd tot en met loonperiode 3/2024

Gepubliceerd op 30 januari 2023 om 21:00

Partijen positief over afspraken bij verlengen cao PB

De afgelopen weken hebben cao-partijen uitvoerig met elkaar de arbeidsvoorwaarden in de branche besproken teneinde te komen tot gedragen afspraken voor de komende tijd. Dat heeft geleid tot een resultaat dat zij aan hun achterbannen zullen voorleggen. De belangrijkste afspraken zien op de arbeidstijdverkorting en op de loonstijgingen vanaf loonperiode 1/2023. De volledige tekst van de uitvoeringsafspraken kunt u hieronder lezen.

 

Cao verlengd tot en met loonperiode 3/2024

Partijen zijn overeengekomen de cao te verlengen tot en met loonperiode 3/2024. Zij hebben afgesproken de loonsverhoging van 14,5% gefaseerd in te voeren. De eerste stap, die geldt vanaf loonperiode 1/2023, is de loonsverhoging van 8,5%. De overige 6% wordt gegeven per loonperiode 1/2024.

Daarnaast zullen de lonen per loonperiode 1/2024 verhoogd worden met de CPI jaarmutatie september 2023 met een maximum van 2,5% en een minimum van 0,0%.

 

Arbeidstijdverkorting

Eind 2022 waren partijen het al eens over de concretisering van de arbeidstijdverkorting die in de cao 2018 – 2023 is afgesproken. De arbeidstijdverkorting heeft op de uurlonen een effect van 5,6%. De arbeidstijdverkorting geldt zowel voor de fulltime beveiligers als voor de parttime beveiligers. De parttime beveiligers hebben eind 2022 bij hun werkgever kunnen aangeven of zij hun oude contracturen willen houden of naar rato willen aanpassen. Daar is tot 1 april 2023 de gelegenheid voor, waarbij de mutatie ingaat per eerstvolgende loonperiode.

Met pensioen in 2023?

Er wordt rekening gehouden met beveiligers die in 2023 met pensioen gaan: zij ontvangen bij uitdiensttreding een eenmalige bruto uitkering van 6% over het loon vanaf loonperiode 1/2023 tot aan de ingangsdatum van hun pensioen.  

Beveiligers niet verplicht om meer te werken dan 144 uur

De werknemer kan niet verplicht worden om meer te werken dan 144 uur per loonperiode.

Sociaal akkoord Schiphol Group in cao

De afspraken die in 2022 met Schiphol Group zijn gemaakt, worden ongewijzigd in hoofdstuk 14 van de cao PB opgenomen.

Tot slot

Een redactiecommissie die bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging zal op korte termijn de gemaakte afspraken verwerken in de cao. De aangepaste loontabel 2023 wordt daarin meegenomen. Deze zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd op onze website.

 

Bron: Beveiligingsbranche

Reactie plaatsen

Reacties

A.Serradj
een jaar geleden

Goeienavond, Heb je interesse aan ervarende winkel ( service medewerker) beveiliger ? Ik hoor het graag van je ?

SERRADJ

Leo
9 maanden geleden

Weer weg mager zo als altijd