WML toeslag

Gepubliceerd op 29 februari 2024 om 13:50

In Nederland is de Wet minimumloon (WML) een belangrijke pijler om werknemers een basisinkomen te garanderen dat in overeenstemming is met de algemene kosten van levensonderhoud. Recentelijk is er een nieuwe regeling ingevoerd om werknemers die in bepaalde loonschalen vallen, extra financiële steun te bieden. Dit initiatief richt zich op werknemers die zijn ingedeeld in schaal 2.1 of 3.1, waarbij zij vanaf loonperiode 7/2023 (beginnend op 19 juni 2023) recht hebben op een tijdelijke WML-toeslag. Deze maatregel is bedoeld om hun basis-uurloon aan te vullen tot een vooraf bepaald bedrag, wat een directe impact heeft op hun financiële welzijn en koopkracht.

 

Aanvulling tot een specifiek bedrag
In 2023 wordt het basis-uurloon van de betreffende werknemers aangevuld tot € 15,50. Dit betekent dat als iemand onder dit bedrag verdient, het verschil wordt gecompenseerd door de tijdelijke WML-toeslag. Deze regeling ziet een verhoging in 2024, waarbij het aanvullende bedrag stijgt tot € 16,59. Dit reflecteert een aanpassing aan de inflatie en/of stijgende kosten van levensonderhoud, waardoor werknemers een betere financiële stabiliteit kunnen behouden.

Voorwaarden en Voorbeeld
De regeling stelt ook voorwaarden aan periodieke verhogingen binnen de loonschalen. Als een werknemer door een periodieke verhoging van schaal 3.1 naar schaal 3.2 gaat, mag het basisloon niet lager zijn dan het basisloon plus de tijdelijke toeslag die hij in schaal 3.1 ontving. Dit zorgt ervoor dat werknemers er financieel op vooruitgaan bij elke stap in hun carrière, zonder dat de voordelen van de tijdelijke toeslag teniet worden gedaan.

Neem het voorbeeld van een Beveiliger A in schaal 3.1 die €16,01 bruto per uur verdient. Met de regeling van 2024 zou deze werknemer een tijdelijke WML-toeslag van €0,58 per uur ontvangen, waardoor zijn uurloon effectief op €16,59 komt. Bij een periodieke verhoging naar schaal 3.2, waar het standaard bruto uurloon €16,35 is, kan de werkgever kiezen om het loon aan te vullen tot €16,59 of een herberekende toeslag van €0,24 per uur toe te passen om het verschil te overbruggen.

Uitzonderingen
Belangrijk om te noteren is dat werknemers die al voor loonperiode 7/2023 in schaal 3.2 werkten, niet in aanmerking komen voor de tijdelijke WML-toeslag. Dit geldt ook voor werknemers in schaal 2.0, die buiten de zo genoemde reikwijdte van deze regeling vallen. Dit onderscheid benadrukt dat de toeslag specifiek bedoeld is voor werknemers in de genoemde schalen, als erkenning van hun specifieke financiële behoeften.

Conclusie
De tijdelijke WML-toeslag is een belangrijke stap voorwaarts in de ondersteuning van werknemers in lagere loonschalen, door hun inkomen aan te vullen tot een niveau dat meer in lijn is met de huidige economische realiteit. Het biedt niet alleen onmiddellijke financiële verlichting, maar bevordert ook een gevoel van zekerheid en waardering onder werknemers. 

 

Heb je vragen over deze regeling of wil jij je loonstroken laten controleren hierop, dan kunnen wij jou uiteraard helpen. Ook werkgevers kunnen wij hierin bijsturen. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.