De cao particuliere beveiliging blijft algemeen verbindend verklaard

Gepubliceerd op 19 januari 2024 om 16:00

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Particuliere Beveiliging (Cao PB) blijft breed geldig. Dit houdt in dat alle beveiligingsbedrijven die standaard beveiligingstaken uitvoeren, zich aan deze Cao moeten conformeren, met uitzondering van bedrijven aangesloten bij de VVNL

Deze Cao is een overeenkomst tussen de Nederlandse Veiligheidsbranche en vakbonden zoals FNV, CNV en de Unie. Daarnaast bestaat er een specifieke Cao voor het Veiligheidsdomein, beheerd door de VVNL (Vereniging Veiligheidsdomein Nederland), gericht op organisaties die te maken hebben met fluctuerende vraag, zoals evenementenbeveiligingsbedrijven.

De Nederlandse Veiligheidsbranche, vertegenwoordigd door voorzitter Ard van der Steur, verwelkomt recente vooruitgang in een langdurige kwestie rondom de implementatie van de Cao PB. Van der Steur benadrukt het streven om, samen met vakbonden, te voorkomen dat er binnen de sector op arbeidsvoorwaarden wordt geconcurreerd. Dergelijke concurrentie is volgens hem schadelijk voor zowel werknemers als bedrijven en hun klanten, aangezien het handhaven van kwaliteitsnormen dan moeilijk wordt.

Er is echter een conflict met de VVNL, wiens directeur Leon Vincken claimt dat de lonen onder hun Cao hoger zijn, wat impliceert dat het juist de leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche zijn die concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Het dispuut tussen de Nederlandse Veiligheidsbranche en de VVNL is al enkele jaren aan de gang, inclusief juridische procedures tot aan de Raad van State. Vincken streeft naar een overeenkomst om tot één gezamenlijke Cao te komen, maar tot nu toe zonder succes. Recentelijk werd een rechtszaak gehouden waarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken was. Deze zaak resulteerde in een besluit waarbij VVNL-leden nog steeds dispensatie kunnen krijgen van de Cao PB, mits zij voldoende onderbouwen waarom deze Cao voor hen niet werkbaar is. Hoewel Vincken niet volledig tevreden is met dit resultaat, overweegt hij in beroep te gaan tegen het besluit van de minister. Hij blijft hopen op een akkoord met de Nederlandse Veiligheidsbranche, hoewel de kans op herhaling van deze situatie bij elke nieuwe Cao en algemeen bindend verklaring blijft bestaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.