PLANNING, HOE BELANGRIJK IS DAT?

Gepubliceerd op 13 april 2022 om 15:43

Geschreven door: John Boelhouwer, 24 oktober 2021

 
Je bent voor het effectief verrichten van jouw beveiligingswerkzaamheden afhankelijk van een goede en duidelijk gecommuniceerde planning.
De verantwoordelijkheden van een planner zijn het zorgdragen voor de dagelijkse planning en personeelsbezetting met een duidelijke dienstoverdracht en instructies richting de werknemers.

 


Wat is een tijdvak?

Onder de term tijdvak verstaat men een aaneengesloten periode van tien uur waarin gewerkt kan worden. Het begin van elk tijdvak kan op elke uur van de dag ingaan. Uiteraard is voor het bepalen van een tijdvak jouw toestemming nodig, met uitzondering van acht keer per jaar wanneer de werkgever de kans heeft om een tijdvak verplicht te stellen.

Het tijdvak mag niet verlengd worden, het is dus maximaal tien uur lang, ook wanneer er sprake is van een gebroken dienst mag het tijdvak niet opgerekt worden. Een gebroken dienst mag niet voortkomen uit een tijdvak.

 

Wanneer moeten de tijdvakken bekend zijn?

Je krijgt als beveiliger vier weken voor de start van een loonperiode een rooster uitgereikt. Iedere donderdag krijg je de diensten voor de volgende week en voor de drie daarop volgende weken krijg je 15 tijdvakken van maximaal tien uur voor de drie weken daarna.

 

Hoeveel tijd moet je als beveiliger in loondienst beschikbaar zijn?

Je moet per elke loonperiode maximaal 200 uur beschikbaar zijn. Ben je ziek of heb je een paar dagen vrij, dan tellen deze uren mee in het totaal van 200 uur. Dit aantal uren komt voort uit het feit dat er in het rooster maximaal 20 tijdvakken opgenomen kunnen zijn en elk tijdvak tien uur lang is.Heb je echter met je werkgever persoonlijke afspraken gemaakt over je werkdagen en uren, dan kunnen je beschikbare uren anders zijn ingevuld.

 

Gevolgen van een te laat gepubliceerde planning

Wanneer het zou gebeuren dat de planning te laat bekend wordt gemaakt aan de de beveiligers (na de weekindeling van donderdag met daarin de tijdvakken voor de 4e week en de diensten van de volgende week), dan wordt iedere tijdvak of dienst die te laat bekend wordt gemaakt, aangemerkt als verschoven dienst. Dat betekent concreet dat het betalen van een verschuivingstoeslag verplicht is.

Daarnaast moet je aangeven dat je akkoord gaat met de verschoven dienst.

 

Wat is een consignatiedienst?

Consignatie betreft de bereikbaarheid van jou als werknemer bij onvoorziene situaties. Wanneer je plotseling wordt opgeroepen, is het de bedoeling dat je bereikbaar en in de gelegenheid bent om bedongen arbeid te gaan verrichten ongeacht de locatie.

 

Wat is een bereikbaarheidsdienst?

Tijdens een bereikbaarheidsdienst ben je beschikbaar voor telefonisch advies bij bijzondere situaties zonder dat je daadwerkelijke arbeid hoeft te verrichten. Bij een bereikbaarheidsdienst is het geen vereiste om continu bereikbaar te zijn.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.