HEB IK RECHT OP ORT TIJDENS MIJN VAKANTIE EN ABREIDSONGESCHIKTHEID?

Gepubliceerd op 13 april 2022 om 15:43

Geschreven door: John Boelhouwer, 28 oktober 2021

Hoe zit het nou precies met de onregelmatigheidstoeslag, wie krijgt het en wanneer?

 

Wie krijgt ORT?

ORT wordt betaald aan een werknemer als hij of zij moet werken met steeds wisselende diensten. Hij of zij werkt dus niet in vaste, steeds dezelfde tijden. De dagdelen wisselen elkaar af, een keer werk je in de avond, de andere keer in het weekend of de nacht.

 

Krijg je ORT uitbetaald tijdens je vakantie?

In het verleden kwam het herhaaldelijk voor, dat de werkgever ORT niet uitbetaalde tijdens de vakantie of verlof dagen. In de cao Particuliere Beveiliging staat een bepaling dat tijdens verlof alleen het basissalaris betaald diende te worden. De eenvoudige redenering hier is, dat je tijdens vakantie- of verlofdagen je onregelmatige diensten niet werkt, dus ook geen recht heb op ORT.

 

Maar in de meest recente uitspraak van de kantonrechter (2019) in Amsterdam is het oordeel gevallen dat in de beveiligingsbranche ORT ook tijdens de vakantie- en verlofdagen doorbetaald moet worden.

De kantonrechter oordeelt over de bovengenoemde bepaling in de cao Particuliere Beveiliging dat deze nietig is.

 

De kantonrechter oordeelt dat de werkzaamheden die intrinsiek samenhangen met de functie en waarvoor de werknemer loon ontvangt, een onderdeel zijn van het normale loon en daarom ook uitbetaald moeten worden tijdens de vakantie. In de beveiligingsbranche is het werken tijdens ongebruikelijke uren en feestdagen, behoort ORT tot het normale loon en moet daardoor altijd uitbetaald worden.

 

Hoe zit het met ORT tijdens arbeidsongeschiktheid?

Ook tijdens je ziekte wordt je salaris doorbetaald. Omdat ORT in de beveiligingsbranche een onderdeel is van je normale salaris, wordt deze ook tijdens ziekte gewoon doorbetaald. De hoogte van de ORT tijdens je arbeidsongeschiktheid periode wordt in het regel bepaald door het gemiddelde aan ORT te nemen van de afgelopen maanden waarin je aan het werk was.

 

Wil je meer weten over de ORT of over De Beveiligingsjurist? Kijk dan eens op https://www.debeveiligingsjurist.nl

 

Heb je het gevoel dat je loonstrookje niet correct is maar weet je niet waar je precies moet zoeken? Neem contact met ons op! Tot 31 december 2021 controleren we je loonstrookjes op ‘no cure, no pay basis’.

 

Iets ingewikkelder wordt het wel of niet doorbetalen van ORT tijdens arbeidsongeschiktheid periode.

De Gerechtshof in Den Haag oordeelde op 2 juli 2014 in de zaak tussen Gemeente Rotterdam en een beveiligingsbeambte, waarin het ging om de vraag of de beveiliger wel of geen recht had op ORT tijdens de ziekte, in het voordeel van de beveiliger. Het Gerechtshof hanteerde bij dit besluit niet het ‘loonbegrip’ zoals vermeld in de betreffende CAO, maar het loonbegrip zoals het vastgesteld  is in het Burgerlijk Wetboek. Artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek is van dwingend recht wat betekent dat er niet in het nadeel van de werknemer van kan worden afgeweken, ook niet wanneer de afwijkende regeling vastgesteld staat in Cao van de werkgever.

Het Hof heeft voor de werkgever vooralsnog de mogelijkheid opengehouden om het tegendeel aan te tonen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.