Werving van het personeel: wat zijn de regels?

Gepubliceerd op 13 april 2022 om 15:43

Geschreven door: John Boelhouwer, 11 februari 2022

 

Nieuwe medewerkers, werving en selectie

Je bent op zoek naar nieuwe medewerkers voor je particuliere beveiligingsbedrijf. Wat moet je doen om de juiste kandidaten te interesseren voor jouw bedrijf? Hoe maak je de juiste keuze van de mogelijke aspiranten? Wat zijn de beste manieren om te selecteren?

En, last but not least, welke eisen mag je stellen aan de sollicitanten en welke beslist niet?

 

 

Tijdens de selectie en werving fase van de potentiële kandidaten is het aan te raden om de sollicitanten goed te screenen. Je wilt immers iemand kiezen waarmee je een, liefst langdurige, werkgever/ werknemer relatie mee aangaat. Vraag om zoveel mogelijk gegevens en getuigschriften van voormalige werkgevers.

Zorg dat de tekst van jouw personeelsadvertentie helder en duidelijk is, zet je eisen en verwachtingen helder uiteen.

 

De sollicitatieprocedure code

Tijdens de sollicitatieprocedure heerst er een algemene regels code met een aantal regels die je niet mag overschrijden:

 • Je mag geen leeftijdsgrens stellen (hierbij zijn een aantal uitzonderingen denkbaar bijvoorbeeld wanneer de functie zware fysieke prestaties met zich meebrengt) en je mag de sollicitant niet afwijzen op basis van zijn of haar leeftijd
 • Ook mag je de sollicitant niet afwijzen op basis van zijn of haar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, politieke overtuiging of seksuele geaardheid
 • Je mag een sollicitant ook niet afwijzen wegens een handicap of chronische ziekte
 • Je mag een sollicitant niet afwijzen wegens zwangerschap

 

Let wel, je mag over bovenstaande onderwerpen tijdens het sollicitatiegesprek ook geen vragen stellen vermits deze onderwerpen direct van belang zijn voor het succesvol uitoefenen van de gevraagde functie.

De sleutelwoorden tijdens de sollicitatiegesprekken zijn respect en respectvol.

 

Geen discriminatie in het breedste zin van het woord

In het algemeen betekenen deze regels dat je tijdens de sollicitatieprocedures niet mag discrimineren in het meest brede zin van het woord. Zo is het ook niet toegestaan om een onredelijk taaleis te stellen, bijvoorbeeld wanneer het uitstekend beheersen van het Nederlands niet per se noodzakelijk is bij het correct uitoefenen van de functie.

Het is wel zo, dat wanneer het maken van een bepaald onderscheid aantoonbaar belangrijk is voor het correct uitoefenen van de functie, dan is het toegestaan.

 

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij het solliciteren toch een situatie ontstaat waarin de kandidaat zich onredelijk bejegend en gediscrimineerd voelt, dan bestaat voor de kandidaat de mogelijkheid om zich te wenden tot College voor de Rechten van de Mens. Dit College onderzoekt het voorval, stelt aanvullende vragen aan beide partijen en neemt een beslissing of de sollicitant gediscrimineerd is geweest of niet. Wanneer College positief besluit voor de sollicitant, kan de sollicitant met de beslissing naar de rechter stappen voor een schadevergoeding.

 

Aanstellingskeuring (medische check)

Tijdens de medische keuring is het toegestaan om vragen over de gezondheid van de sollicitant te stellen. Houd er wel rekening mee dat een medische keuring niet is toegestaan voor elke willekeurige functie. Wanneer er een medische keuring voor een functie noodzakelijk is, dan moet deze eis duidelijk vermeld worden in de vacature advertentie.

Een medische keuring mag pas uitgevoerd worden nadat de kandidaat is aangenomen. De keuring moet uitgevoerd worden door een arts en tijdens de keuring mag de arts alleen vragen stellen die direct te maken hebben met het uitvoeren van de functie waarvoor de kandidaat is aangenomen. Het is de keuringsarts niet toegestaan om te informeren naar eventuele zwangerschap.

 

Heeft de sollicitant tijdens het sollicitatiegesprek ook plichten?

Ook de sollicitant moet zich tijdens het gesprek aan een code houden.

Je mag van de kandidaat verwachten dat:

 • hij open en eerlijk de vragen beantwoordt
 • alle gevraagde informatie verstrekt en niets achterhoudt
 • zich houdt aan zijn meldingsplicht over ter zake doende medische klachten
 • eventuele bedrijfsgegevens die hij/ zij tijdens het gesprek ontvangt, als vertrouwelijk beschouwd en niet verder vertelt
 • gemaakte afspraken nakomt
 • oprecht aangeeft wanneer hij meerdere sollicitaties heeft lopen
 • oprecht aangeeft wanneer hij zich uit de procedure terug wil trekken

  

Privacyverklaring

Het is zeker belangrijk om bij het opstellen van je vacature advertentie rekening te houden met de privacywetgeving AVG. Vermeld in de tekst dat de privacyverklaring van toepassing is wat betreft het verwerken van persoonsgegevens van de sollicitanten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.