Beperking studiekostenbeding per 1 augustus 2022

Gepubliceerd op 28 juli 2022 om 09:00

Geschreven door: John Boelhouwer, 28 juli 2022

 

Bent u een ondernemer/ werkgever?

Let dan goed op in verband met de wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf 1 augustus 2022. Op die datum treedt namelijk de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Deze EU- richtlijn zal dan in de Nederlandse wet worden geïmplementeerd.

Er zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Een ervan bepaalt wanneer het gebruik van het studiekostenbeding beperkt wordt.

 

Wat houdt een studiekostenbeding in?

Als goede werkgever steunt u de ontwikkeling en de persoonlijke groei van uw werknemers volledig. Als werkgever bent u verplicht om de werknemers in staat te stellen een opleiding te volgen dat onmisbaar is voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden en ook een opleiding die mogelijkerwijs belangrijk is voor het uitvoeren van een nieuwe functie in de toekomst.

 In regel verhaalt dus de werknemer de kosten van studie op de werkgever waarbij de werkgever de betaalde kosten van de werknemer terug kan vragen wanneer deze het bedrijf kort na de opleiding verlaat.

Uiteraard wilt u als werkgever zoveel mogelijk de vruchten plukken van uw investering. Hier komt dus het studiekostenbeding om de hoek kijken. Een goed en secuur opgesteld studiekostenbeding komt van pas bij zowel reguliere als onverwachte situaties.

Dit is in principe een akkoord regeling die u afspreekt met uw werknemer en waarin onder andere ook zaken worden opgenomen wie en in hoeverre de kosten draagt  van de opleiding, of het in werktijd gevolgd mag worden en wat zijn de gemaakte afspraken over een eventuele terugbetalingsregeling bij bijzondere omstandigheden en als er een eind komt aan de arbeidsovereenkomst.

In regel verhaalt dus de werknemer de kosten van studie op de werkgever waarbij de werkgever de betaalde kosten van de werknemer terug kan vragen wanneer deze het bedrijf kort na de opleiding verlaat.

 

Wanneer mag je als werkgever nog een studiekostenbeding afspreken na

1 augustus 2022? 

  • De beperking van het studiekostenbeding gaat alleen gelden als het gaat om noodzakelijke scholing.
  • En wanneer de werkgever verplicht is om deze aan te bieden hetgeen moet blijken/ vastgelegd worden in de wet, cao of andere regeling.
  • Verplichte scholing moet dus altijd kosteloos worden aangeboden - dus zonder studiekostenbeding - maar ook mogelijk worden gemaakt in werktijd en beschouwd worden als werktijd.
  • Voor andere vormen van studie kan nog steeds een studiekostenbeding overeengekomen worden.

 

Heel belangrijk!

Voor bepaalde gereglementeerde beroepen gaan deze beperkingen per 1 augustus 2022 NIET gelden. Een lijst van deze beroepen kunt u raadplegen op https://www.wetten.overheid.nl/BWBR0023396/2021-01-01/

 

De functies binnen de particuliere beveiligingsbranche zijn vermeld op deze lijst als gereglementeerde beroepen. Dat betekent dat binnen de particuliere beveiligingsbranche de werkgever nog steeds een studiekostenbeding mag afspreken.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.