Je doet vrijwilligerswerk met vergoeding. Hoe zit het dan met belasting?

Gepubliceerd op 5 juli 2023 om 09:00

Vrijwilligerswerk is in algemene beeldvorming gekoppeld aan het woord ‘gratis’ dus onbetaald. In de praktijk komt het echter best vaak voor dat je voor vrijwilligerswerk een vergoeding of een tegemoetkoming in gemaakte kosten ontvangt. Moet je hier dan belasting over betalen?

 

Let op de maximumtarieven

Dat hangt van de hoogte van de ontvangen vergoeding af. Je bent de belastingdienst niets verschuldigd als je vergoeding onder een maximum uur-, maand- en jaartarief blijft.

De maximale vrijgestelde bedragen zijn:

  • 2,75 per uur als je jonger bent dan 21 jaar
  • 5,00 per uur als je 21 jaar of ouder bent
  • 190,00 per maand
  • 1.900,00 per jaar

 

Een te hoog bedrag telt voor alles

Het is voor de belastingdienst voldoende als je met een van genoemde bedragen boven het vastgestelde maximum komt. Als het zo is, dan betaal je belasting over het totale bedrag dat je hebt ontvangen als vrijwilligersvergoeding.

 

Hoe zit het met de onkostenvergoeding?

Wanneer je een onkostenvergoeding ontvangt voor je vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld omdat je een afstand moet overbruggen van je huisadres naar je werklocatie) en de onkostenvergoeding dekt de kosten die je maakt, hoef je daarover geen belasting te betalen.

 

Je ziet af van de vergoeding

Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat je van de mogelijke vergoeding af ziet. In zo’n geval heb je misschien de mogelijkheid om dit in je belastingaangifte te beschouwen als een gift en gebruikmaken van de aftrekmogelijkheid voor giften. 

Een vrijwilligersvergoeding (en ook de gemaakte kosten) kan je aftrekken als een gewone gift aan ANBI (ANBI is een instelling die zich nagenoeg 100% inzet voor het algemeen belang). De afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Sportverenigingen en personeelsverenigingen zijn in regel geen ANBI. 

Omdat er voor het bepalen van een ANBI een aantal voorwaarden gelden, doe je er goed aan om eerst te controleren of de door jou uitgekozen organisatie aan die voorwaarden voldoet.

 

Besteed je als zzp’er aandacht aan sociaal ondernemen?

Naast een aantal andere opties kun je een steentje bij dragen door vrijwilligerswerk te verrichten. De uren die je verricht met onbetaald vrijwilligerswerk, tellen mee voor het urencriterium. Dat kan gunstig zijn. Mogelijk kun je daardoor mee profiteren van andere fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek. Je vrijwilligerswerk moet dan wel een aannemelijke relatie hebben met de aard van je bedrijf.

 

Vrijwilligerswerk aftrekbaar voor de zaak 

Ook als je geen vergoeding ontvangt voor je vrijwilligerswerk, mag je deze aftrekken bij je belastingaangifte.

 

Kortom

Als jij je familie laat werken voor een vrijwilligersvergoeding (let op het maximale) dan kan dit dus belasting vrij en dit drukt ook nog eens jouw winst. Let op: Leg de afspraken wel vast (bij voorkeur via een overeenkomst) op papier. Desgewenst kunnen wij deze overeenkomst voor jou maken. Wij vragen hiervoor € 49,95 exclusief 21% btw voor. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.