Wordt een gemaakte overeenkomst niet nagekomen? Dit kan je doen!

Gepubliceerd op 20 juni 2022 om 18:00

Geschreven door: John Boelhouwer, 20 juni 2022

Het is je vast weleens overkomen: een gemaakte afspraak of overeenkomst wordt niet nagekomen. Wat voor zinvolle actie zou je kunnen ondernemen?

 

Wat is een overeenkomst?

Je hebt met een tweede partij bepaalde afspraken gemaakt en vastgezet in tijd. Een afspraak of een overeenkomst kan variëren van heel eenvoudig tot complex. Het kan een koopcontract zijn, een offerte of een simpele kassabon.

In principe moet in de overeenkomst in elk geval vermeld worden de prijs die je afgesproken hebt om te betalen en de diensten of goederen die de tegenpartij hiervoor in de ruil moet leveren.

Online aankopen?

Gaat het om iets wat je online gekocht hebt maar ook telefonisch, aan de deur of op straat? Dan is belangrijk om te weten dat je dan meestal bedenktijd hebt. In regel kun je binnen 14 dagen je aankoop zonder opgave van reden annuleren.

 

Niet nagekomen afspraak of overeenkomst

De afgesproken datum nadert en de oplevering van bestaande diensten is vooralsnog niet aan orde.

Je mag je leverancier aanspreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Ook mag je verwachten en eisen dat de levering wordt nagekomen conform de gemaakte afspraken. Wanneer dat niet gebeurt, pleegt jouw leverancier wanprestatie.

 

Wat moet je doen in zo’n situatie?

 

  • Informeer eerst wat er aan de hand is; geef de tegenpartij kans om uitleg te geven en zoek naar een mogelijke oplossing
  • Werkt dat niet? Geeft dan een laatste waarschuwing
  • Dat doe je in de vorm van een ingebrekestelling
  • Je benoemt een termijn waarin hij alsnog de gemaakte afspraak kan nakomen
  • Na die datum is hij in verzuim
  • Je kunt nu de overeenkomst ontbinden en heb je recht op eventuele schadevergoeding
  • Je kunt er ook voor kiezen - wanneer je nog vertrouwen in je leverancier hebt - via de rechter de nakoming van je overeenkomst af te dwingen

 

Een niet-nakoming of wanprestatie

Als je te maken krijgt met een wanprestatie, zou je altijd een nakoming van de gemaakte afspraken kunnen eisen of een vervangende schadevergoeding.

Het is altijd verstandig om juridische hulp in te roepen. Blijf niet zelf aanmodderen maar reageer snel en schakel deskundige hulp in. Door een snelle reactie en deskundige hulp kun je voorkomen dat je verder in moeilijkheden en conflicten raakt en kan je veel kosten besparen.

De Beveiligingsjurist kan je effectief behulpzaam zijn bij niet nagekomen overeenkomsten en afspraken. Neem contact met ons op, wij helpen je graag!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.