Wanneer heb je recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten?

Gepubliceerd op 8 februari 2023 om 21:30

 

Er heerst vaak onduidelijkheid over het vergoeden van buitengerechtelijke kosten en de kosten van de gerechtelijke procedure zelf. Een van de wijd verbreide foutieve veronderstellingen is dat je altijd alle kosten vergoed krijgt wanneer je een procedure wint. Dat is helaas niet altijd het geval. Ook al word je door  de rechter in gelijk gesteld, kan de rechter tot een kostenveroordeling overgaan. Hierbij word je deels in je kosten gecompenseerd maar zal je zelf ook voor een stukje vergoeding moeten zorgen.

Een vaak voorkomende term is ’buitengerechtelijke incassokosten’ vergoeding. 

Wat zijn buitengerechtelijke incassokosten?

Dit zijn (bijvoorbeeld juridische of expertise) kosten die je maakt voorafgaand aan de gerechtelijke procedure. In aantal gevallen kun je een aanspraak maken voor het vergoeden van deze kosten vermits het binnen de redelijkheid valt. 

Wanneer je bijvoorbeeld in een gerechtelijke procedure optreedt als een schuldeiser en je vordert een schadevergoeding wegens wanprestatie of een onrechtmatige daad, heb je onder bepaalde omstandigheden recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten die je hebt gemaakt. Hieronder kunnen bijvoorbeeld de kosten vallen die je hebt gemaakt door juridische hulp in te schakelen of voor een expertise.

 

Je komt in aanmerking voor het vergoeden van buitengerechtelijke kosten wanneer: 

  • een directe verband bestaat tussen de gebeurtenis en de gemaakte kosten;
  • de kosten die in het verband staan met de gebeurtenis in kwestie aan de aansprakelijke persoon kunnen worden toegerekend;
  • het een redelijke beslissing was om deze kosten te maken;
  • de kosten zelf redelijk zijn.

 

In regel komen buitengerechtelijke werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het verwerken van enkele gestandaardiseerde stukken en documenten zoals aanmaningen, klachtbrieven etc. niet in aanmerking voor vergoeding. Hetzelfde geldt voor een intakegesprek, het beoordelen en adviseren omtrent de haalbaarheid van de procedure en het verzamelen van gegevens. 

 

Niet alle buitengerechtelijke kosten die je gemaakt hebt in de voorbereiding op een procedure worden dus vergoed. Het is verstandig om rekening te houden met de mogelijkheid dat je deze kosten niet of niet geheel vergoed gaat krijgen. In elk geval is het handig om deze kosten mee te nemen in je begroting en daar voor het starten van de procedure op voorbereid zijn. 

 

Heb je vragen over buitengerechtelijke kosten? Of ben je op zoek naar een advies over een mogelijke juridische procedure?

Neem dan contact op met De Beveiligingsjurist! Wij hebben het antwoord op je vragen en het eerste uur is altijd gratis!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.