Beveiliger en toezichthouder, twee namen voor dezelfde functie? Of toch niet?

Gepubliceerd op 13 april 2022 om 15:42

Geschreven door: John Boelhouwer, 7 januari 2022

Online ziet men vaak de vacatures voorbijgaan waarbij je naast beveiliging ook als toezichthouder mag gaan optreden. Deze twee begrippen worden naast elkaar genoemd waardoor de indruk wordt gewekt dat de ene functie naadloos in de andere kan overlopen. Met name bij gemeentes wordt er vaak gezocht naar een beveiliger die ook de werkzaamheden van een toezichthouder uitvoert.

 

Klopt dit wel?
Mag je als beveiliger ook werken als toezichthouder en zo wel, wat zijn dan je bevoegdheden? En andersom, mag je als toezichthouder beveiligingswerkzaamheden verrichten? Het is toch zeker niet voor niets dat je de opleiding diploma beveiliger en dat je een beveiligingspasje in je zak moet hebben?

Om de tweede vraag maar meteen te beantwoorden, de wet (WPBR) legt de beperkingen op aan particuliere organisaties en niet aan de gemeentelijke instanties. In principe mogen de gemeentelijke instanties dus inderdaad beveiligingswerkzaamheden uitvoeren zonder een ND nummer. Toch bestaan hierop uitzonderingen, ontheffingen en beperkingen.

Heb je een vraag over een concrete werksituatie, overleg beter eerst met De Beveiligingsjurist!

 

Wie is een toezichthouder en welke bevoegdheden heeft hij/zij?

‘Een toezichthouder is een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.’ (Art. 5:11 Awb Handhavingsrecht)

 

Niet iedereen kan zomaar een bedrijf controleren. Een (beëdigd) toezichthouder kan bedrijfspanden betreden, voertuigen controleren, inzage eisen van zakelijke gegevens en bescheiden, ook elektronische en de personen tot wie het verzoek van de toezichthouder is gericht, hebben de verplichting om de vragen te beantwoorden en de gegevens te verstrekken. Wel is het zo, dat de toezichthouder zijn bevoegdheden uitsluitend mag gebruiken in een situatie waarin het redelijkerwijze noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van zijn werk.

 

Je kunt als toezichthouder dan ook slechts de opdracht uitvoeren waarvoor je aangenomen bent, je hebt dus een bestuursrechtelijke rol. Wel kun je in bepaalde situaties de hulp van een sterke arm opvragen, bij voorbeeld wanneer je je toegang moet verschaffen tot een opslagruimte, bedrijf etc. 

 

Toezichthouder bij een beveiligingsbedrijf

Wanneer je werkt als een toezichthouder voor een particulier, dan gelden dezelfde regels als voor een beveiliger en heb je geen andere bevoegdheden.

 

Voor een gedetailleerd overzicht van alle bevoegdheden, regels, rechten en plichten van elke toezichthouder kun je het Awb Handhavingsrecht raadplegen. 

 

Heb je vragen? De Beveiligingsjurist heeft een antwoord voor je! Kijk voor meer informatie op https://www.debeveiligingsjurist.nl

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.