LOOP JIJ STAGE BIJ EEN BEVEILIGINGSBEDRIJF? DIT MOET JE WETEN!

Gepubliceerd op 13 april 2022 om 15:43

Geschreven door: John Boelhouwer, 17 november 2021

Heb je een stageovereenkomst?
Als stagiair heb je geen arbeidsovereenkomst met het bedrijf waar je stage loopt. Een stage betekent dat je onder begeleiding praktijkervaring opdoet bij een beveiligingsbedrijf. Zoiets heet ook beroeps opleidende leerweg (BOL).

 

Je kunt je praktijkervaring opdoen via een aantal wegen:

in BOL

Via een proefplaatsing van het UWV Werkbedrijf (max. twee maanden)

Via het UWV of een andere instelling als re-integratie hulpmiddel

Via een ander bedrijf

Wat zijn de regels bij stage?

Als stagiair word je als een ‘extraatje’ ingezet boven de sterkte zonder dat de kosten van jouw inzet worden doorberekend aan de klant.

Je wordt opgenomen in het rooster

Je krijgt een praktijkopleider toegewezen voor 1 op 1 begeleiding

Op je uniform staat ‘stagiair’ zodat je herkenbaar bent als zodanig

Wat zijn de regels voor een stage-overeenkomst?

Je stage-overeenkomst sluit je af met je werkgever en je onderwijs- of re-integratie instelling

In je stage-overeenkomst staat wanneer je stage begint en eindigt

En welke werkzaamheden je gaat doen voor je stage-opdracht

De naam van je mentor

Wat zijn je werktijden

Wanneer en op welke manier vindt de stage-evaluatie plaats

Of en hoe hoog je vergoeding is

 

Hoeveel uren moet je als aspirant-beveiliger minimaal stage lopen?

De totale tijd dat je minimaal stage moet lopen is mede afhankelijk van de gevolgde leerweg (BOL, re-integratie etc.) Wanneer een groen legitimatiebewijs een vereiste is, is het aangeraden om de maximale periode van 12 maanden als stageperiode aan te houden. Dat biedt je optimale kansen om je opleiding binnen de termijn van het groene legitimatiebewijs af te ronden. Uiteraard kan het examen altijd worden aangevraagd wanneer het praktijkboek volledig is doorgenomen en de aspirant-beveiliger voldoende praktijkervaring heeft opgedaan.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.