WANNEER KRIJG JE ALS PARTICULIERE BEVEILIGER VERGOEDINGEN?

Gepubliceerd op 13 april 2022 om 15:43

Geschreven door: John Boelhouwer, 23 november 2021

In cao voor de particuliere beveiligingsbranche zijn de volgende vergoedingen vastgelegd:

 • Reisvergoeding
 • Maaltijdvergoeding
 • Vergoeding voor beschikbaar zijn tijdens de pauzes
 • Consignatie- en bereikbaarheid vergoeding
 • Hondenvergoeding
 • Stomerijvergoeding
 • Verblijfkostenvergoeding
 • Jubileumvergoeding

Wanneer heb je hier recht op?

 1. Reisvergoeding is vastgelegd in een apart document, namelijk het reiskostenprogramma. Het is beslist handig om deze goed door te nemen. Het reiskostenprogramma kan exact voor je berekenen op welke vergoeding je recht hebt als je met eigen vervoer naar je werk komt. Hiernaast zijn er regelingen voor een aanvullende vergoeding als je langer dan 40 kilometer moet reizen naar je werk maar ook een reisvergoeding bij een gebroken dienst en bij een verhuizing. Verdiep je dus in eigen belang in het reiskostenprogramma document, met name bijlage 6.
 2. Maaltijdvergoeding is vastgesteld op een maximum van 9,43 euro wanneer je dienst begint voor 13.00 en eindigt na 19.00 of wanneer je dienst 2 uur langer was dan vastgesteld. De vergoeding wordt ieder jaar vanaf loonperiode 3 2020 (start) geïndexeerd.
 3. Pauzetoeslag vergoeding krijg je als je ingezet bent als mobiele surveillant of als  winkelsurveillant of wanneer je volgens je rooster tijdens niet betaalde pauzes beschikbaar moet zijn. De pauzetoeslag is 0,34 euro per half uur. Ook hiervoor geldt de bovengenoemde indexering.
 4. Consignatievergoeding houdt in dat je een vergoeding krijgt voor de tijd die je beschikbaar bent om te werken. Tevens moet je bereikbaar zijn. De vergoeding is dan 1,14 per uur of 2,27 op de feestdagen en tussen 00.00 zaterdag en 24.00 zondag. Als je bereikbaar moet zijn om telefonische opvolging te geven bij een actie, dan heb je recht op een vaste vergoeding, per loonperiode van 56,77 euro bruto.
 5. Hondenvergoeding is vastgesteld voor de beveiligers die werken met een hond. Hiervoor krijg je een toeslag van 91,19 bruto per loonperiode. Daarnaast krijg je een vergoeding voor alle kosten die je voor je hond maakt, zoals voer, dierenarts, kosten van het vervoer, training en trainingsmateriaal etc.

Bij een parttime dienstverband wordt het bedrag naar rato aangepast.

 1. De kosten van de stomerij voor je uniform mag je eens per 4 weken declareren.
 2. Verblijfkosten en maaltijden krijg je vergoed wanneer je op verzoek van je werkgever moet blijven overnachten.
 3. Jubileumvergoeding is vastgesteld wanneer je 25 en 40 jaar in dienst bent. Bij 25 jaar krijg je minimaal 0,5 periodeloon uitgekeerd, bij 40 jaar is het minimaal 1 periodeloon. Deze vergoeding krijg je netto uitbetaald in de periode volgend op je jubileumdatum.

Reactie plaatsen

Reacties

Denis Ros
3 maanden geleden

vraag mijn diensten beveiliging zijn 12 uur diensten wij beginnen om 7.00 tot 19.00 hebben wij recht op maaltijd vergoeding